Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları..

Aşağıda, web sitemizi ziyaret eden veya hizmetlerimizi kullanan üyelerimiz için geçerli olan bazı önemli hukuki şartların bilgilerini bulacaksınız. Sunduğumuz hizmet ve özellikler geniş bir alana dayanmaktadır dolayısıyla aşağıda belirtilen koşulların bir kısmı tam olarak sizin kullandığınız belirli hizmetler ile tam olarak ilişkili olmayabilir. Ancak sizi ve kendimizi korumanın yanı sıra, mevcut ve gelecek hizmetlerimizi sağlayabilmek ve herkes için daha yararlı bir hale getirmek için bu şartları yerine getirmek durumundayız.


1. Giriş

1.1. Hukuki Sözleşme

Sitenano, Ege Baskı Tasarım Amabalaj San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin tescilli bir alt markasıdır ve e-ticaret siteleri alanında hizmet sağlamaktadır.

Kullanıcılar tarafından oluşturulan e-ticaret siteleri işbu Kullanım Koşullarında “Kullanıcı Platformu/Platformları” olarak anılacaktır. 

İşbu Sitenano.com Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), Sitenano.com web sitesinde/sitelerinde sunulan ve özellikle bazı hizmetlerimiz ve özelliklerimiz için geçerli olan ek koşullarla birlikte (“Sitenano Web Sitesi” ve hep birlikte “Sitenano Koşulları” olarak anılacaktır), aksi tarafımızca açıkça belirtilmediği müddetçe Sitenano Web Sitesini, ve/veya web sitesi ile ilgili olarak tarafımızca sunulan diğer herhangi bir hizmet ve özelliği (Sitenano Web Sitesi vasıtasıyla sunulan tüm hizmetler topluca “Sitenano Hizmetleri” veya “Hizmetler olarak anılacaktır”) ziyaret eden ve/veya kullanan her birey (“Kullanıcı”, “siz” veya “tarafınız”) için geçerli olacak şartlar ve koşulların bütününü oluşturmaktadır.

Sitenano Koşulları, Sitenano Hizmetinin herhangi bir kullanımına ilişkin olarak Ege Baskı Tas. Amb. San. ve Dış. Tic. Ltd. Şirketi (”Sitenano”, “biz” veya “tarafımız”) ile tarafınız arasında bağlayıcı ve icra edilebilir bir hukuki sözleşme teşkil etmektedir. Bu nedenle lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz.

Sitenano Hizmetlerini kullanmanız sadece Sitenano Koşullarını tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacaktır ve Sitenano Hizmetlerinin herhangi birini kullanmanız ve/veya bu hizmetlerden herhangi biri için kayıt yaptırmanız, işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir Sitenano Hizmetini kullanmanız bakımından geçerli olan diğer bilumum Sitenano Koşullarını bilgilendirilmiş olarak kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz anlamına gelmektedir. Sitenano Koşullarını okumadıysanız veya tümüyle anlayıp kabul etmiyorsanız Sitenano Web Sayfasından çıkmalı, Sitenano Hizmetlerini kullanmamalı veya kullanmayı durdurmalısınız.

Hizmetlerimizi kullanarak, https://www.sitenano.com/tr/gizlilik-politikasi.html? adresinde bulunan Gizlilik Politikamızı (“Gizlilik Politikası”) okumuş olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.


1.2. Kullanıcı Hesabı

Sitenano Hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişmek ve bunları kullanabilmek için öncelikle Sitenano’ya kayıt olmalı ve bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturmalısınız.

Kullanıcı Hesabınıza ve/veya Kullanıcı Platformu ayarlarınızdan herhangi birine sizin dışınızda herhangi bir kişi tarafından erişilmesi halinde, bu kişi, diğer pek çok işlemin yanı sıra, sizin kullanımınıza sunulmuş olan herhangi bir işlemi yapabilir (Sitenano Hizmetlerinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe), Kullanıcı Platformunuzda/Platformlarınızda ve Kullanıcı Hesabınızda değişiklikler yapabilir, bunlarla ilişkili herhangi bir yasal koşulu kabul edebilir veya çeşitli beyanlarda ve taahhütlerde bulunabilir - ve bu durumda tüm bu işlemler sizin adınıza ve namınıza yapılmış olarak kabul edilir.

Bu nedenle Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgilerinizi gizli tutmanızı ve sadece güvendiğiniz kişilerin bunlara erişimine izin vermenizi önemle tavsiye ederiz. Tarafınızca özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformlarınız kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle size ait olacağını unutmayınız.

Tek ve yegâne hak sahibi olduğunuz Kullanıcı Hesabınızı oluştururken ve Sitenano Hizmetlerini kullanırken sağladığınız bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Geçerli e-posta adresiniz de dâhil olmak üzere, şahsınıza (veya şirketinize) ait iletişim ve fatura bilgilerini vermenizi önemle tavsiye ederiz. Bu bilgileri, tarafımıza verilen Kullanıcı Hesabının ve/veya Kullanıcı İçeriğinin (aşağıda tanımlanmıştır) fiili ve gerçek sahibini tespit etmek için kullanabiliriz.

Tarafımızca bağımsız bir inceleme yapılmış olsun ya da olmasın, bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetinin bir uyuşmazlığa konu olması halinde, makul kanaatimiz temelinde bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetini belirleme hakkımız saklıdır. Ancak, bu yönde bir tespitte bulunmamızın mümkün olmadığı durumlarda (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kaydıyla), tarafınıza veya diğer herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bunu yapmama ve/veya bu tür mülkiyet konusunda uyuşmazlığa düşen taraflar bu konuyu çözüme kavuşturana dek ilgili Kullanıcı Hesabını askıya alma hakkımız saklıdır. Mülkiyeti tespit etmemizi sağlayabilecek belgelerin (devlet tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi, işyeri ruhsatı) ibraz edilmesini talep edebiliriz. Diğerlerinin yanı sıra, dikkate alabileceğimiz ilkelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Oluşturulan ve/veya ilgili Sitenano Hizmetlerine yüklenen bir Kullanıcı Hesabının, Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, o tarih itibariyle Sitenano'nun kayıtlarında ilgili Kullanıcı Platformunun veya Kullanıcı İçeriğinin oluşturulduğu Kullanıcı Hesabıyla ilişkili olduğu görülen e-posta adresine erişim hakkına sahip olan kişi ya da kurum olduğu kabul edilecektir.

Bir Kullanıcı Hesabı üzerinden herhangi bir Ücretli Hizmet (Aşağıda 5. Bölümde tanımlanan şekilde) satın alınmış olması halinde, Sitenano, söz konusu Kullanıcı Hesabının ve/veya o kullanıcı hesabı altında oluşturulmuş olan ilgili Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, anılan Ücretli Hizmetlerin satın alınması için fatura bilgileri kullanılan kişi veya kurum ("Fatura Bilgileri") olduğunu kabul edecektir. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, mevcutsa bir Kullanıcı Platformunun harici bir alan adına (aşağıda tanımlanan şekilde içeri aktarılan veya belirli Ücretli Hizmetler kapsamında satın alınan) bağlanmış olması ve bu alan adına ilişkin tescil bilgilerinin www.whois.net web sitesinde sunulan WHOIS veritabanındaki veya Sitenano’nun veritabanındaki halka açık bilgiler arasında yer alması halinde, Sitenano söz konusu Kullanıcı Platformunun sahibinin anılan alan adını tescil ettiren kişi olarak kayıtlı kişi veya kurum olduğunu kabul edecektir. Anılan alan adını tescil ettiren kişi veya tescil ettiren kurum olarak hem bir bireyin hem de bir kurumun kayıtlı olması halinde, Sitenano alan adının gerçek sahibinin ve dolayısıyla da alan adıyla ilişkili Kullanıcı Platformunun sahibinin kurum olduğunu kabul edecektir. Fatura Bilgilerinde Kullanıcı Platformunun sahibi olarak bir kişi belirtildiği ve alan adının tescilinde ise farklı bir kişi belirtildiği takdirde, Sitenano alan adının sahibinin Sitenano Hesabı ile ilişkili alan adının sahibi olarak kaydedilen kişi olduğunu kabul edecektir.

Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, Sitenano, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Sitenano tarafından belirlenen fiili duruma dayalı olarak, durumun böyle bir belirlemeyi gerektirdiğini düşündüğü takdirde, yukarıda anılan kanıtları göz ardı etmek de dâhil olmak üzere, Kullanıcı İçeriği ve/veya Kullanıcı Platformunun sahibini dilediği şekilde belirleme hakkına sahip olacaktır.


2. Yükümlülükleriniz

2.1. Aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektesiniz:

On sekiz (18) yaşından veya eğer Avrupa Birliği içerisinde yaşayan bir kişi iseniz on altı (16) yaşından ya da kendi yasalarınıza göre yasal reşit olma yaşından büyük olduğunuzu, Sitenano Koşullarını kabul etmek ve gerek kendiniz gerekse Sitenano Koşulları ile ilgili taahhüt altına soktuğunuz kişi veya kurum adına bağlayıcı bir sözleşme akdetmek için yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olduğunuzu

İkamet ettiğiniz ülkenin ve/veya şirketinizin kurulu bulunduğu ülkenin tarafımıza sağlamış olduğunuz sözleşmede ve/veya fatura adresinde belirtilen ülkeyle aynı olduğunu;

Sitenano’nun kendi kullanımınız veya herhangi bir Nihai Kullanıcınız için geçerli olan herhangi bir kanun ya da gereklilik veya bunlara uymanız konularında herhangi bir hukuki danışmanlık veya tavsiyede bulunmadığını anladığınızı;

Ve özellikle Kullanıcı İçeriğiniz bakımından:

Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, kod, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, kullanıcı adı, alt alan adı oluşturmak amacıyla verdiğiniz bilgi, metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil olmak üzere tarafınızca Kullanıcı Platformunuza yüklenen veya sağlanan ya da Sitenano Hizmetleri tarafından sizin için Kullanıcı Platformunuza içe aktarılan, kopyalanan veya karşıya yüklenen tüm içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ait olan ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunuzu; ya da, Kullanıcı İçeriğinin sizin tarafınızdan ve bizim tarafımızdan veya iştiraklerimizden herhangi biri tarafından yasal olarak erişilmesi, söz konusu içeriğin içe aktarılması, kopyalanması, kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunuzu onaylamaktasınız;

Kullanıcı İçeriğinizi içe aktarmak, kopyalamak, sergilemek, karşıya yüklemek, iletmek ve/veya diğer bir şekilde kullanmak için Sitenano Hizmetlerinin her türlü web sitesine, web sayfasına ve/veya başka bir çevrimiçi hizmete erişilmesine izin vermek için gerekli tam yetkiye, mülkiyete, lisanslara, izinlere ve salahiyete sahip olduğunuzu (ve sahip olmaya devam edeceğinizi).

Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve gerek tarafınızın gerekse Kullanıcı Platformunuzun ziyaretçi ve kullanıcılarının (“Nihai Kullanıcılar”) ikamet ettiği ülkede karşıya yüklemeniz, içe aktarmanız, kopyalamanız, bulundurmanız, yayımlamanız, iletmeniz, görüntülemeniz veya diğer bir şekilde kullanmanız açısından ve ayrıca Sitenano ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın Sitenano Hizmetleriyle bağlantılı olarak erişmesi, içe aktarması, kopyalaması, karşıya yüklemesi, kullanması veya bulundurması açısından herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğini (ve öyle kalmaya devam edeceğini);

Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.


2.2. Aşağıdaki hususları taahhüt ve kabul etmektesiniz:

Siz ya da Nihai Kullanıcılarınız için bulunduğunuz herhangi bir coğrafi konumda geçerli olan özel kanunlar da dâhil olmak üzere, Wix Hizmetlerini (ve ilgili her türlü ilişki veya işlemi) kullanmanız bakımından uygulanabilir olan yürürlükteki tüm kanunlara ve diğer tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uymayı;

Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformunuz/Platformlarınız kapsamında gerçekleştirilen tüm Sitenano Hizmetleri kullanımları ve tüm Kullanıcı İçeriğiniz (söz konusu Kullanıcı İçeriğinin Sitenano Hizmetlerinde veya Siteneno Hizmetleri ile ilişkili olarak erişilmesi, içe aktarılması, karşıya yüklenmesi, kopyalanması, kullanılması ya da yayımlanmasından doğan sonuçlar da dâhil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran tarafınıza ait olacağını;

Kullanıcı İçeriğinizi ve Nihai Kullanıcılar, Kullanıcı Ürünleri ve tarafınızca kullanılan tüm hizmetler ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kullanıcı Platformunuz ile ilgili olarak tarafınızca işlenen tüm bilgileri düzenli ve bağımsız olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi;

Sitenano veya ortaklarından zaman zaman posta, e-posta veya (çağrı veya kısa mesajlar için telefon numarası da dâhil olmak üzere) tarafımıza sağlayacağınız diğer iletişim kanalları üzerinden gönderilecek tanıtım mesajları almayı. Bahse konu tanıtım materyallerini veya bildirileri almak istemiyorsanız lütfen dilediğiniz zaman tarafımıza bildiriniz;  

Kullanıcı Platformunuzun (veya herhangi bir parçasının) Sitenano’nun pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Sitenano tarafından çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak dünya çapında, daimi ve ücretsiz olarak kullanılmasına ve bu amaçlar için makulen gerekli olduğu ölçüde değiştirilmesine izin verdiğinizi; Kullanıcı Platformunuzla ilgili olarak bu tür izin verilen sınırlı kullanımlar bakımından sahip olabileceğiniz tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat ettiğinizi.

Herhangi bir Kullanıcı Platformunun ve/veya İçeriğin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (bunlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) Sitenano Hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Sitenano’ya ait olduğunu.

Sitenano, Sitenano Hizmetlerini alternatif fiyat tarifeleriyle sunma ve ağ trafiği ve bant genişliği, İçerik boyutu ve/veya uzunluğu, İçerik kalitesi ve/veya formatı, İçerik kaynakları, indirme süresinin uzunluğu, İçeriğinize abone olanların sayısı vb. kısıtlamalar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her bir fiyat tarifesinde Sitenano Hizmetlerinin karşıya yüklenmesi, depolanması, indirilmesi ve kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar getirme hakkına sahip olacaktır.


2.3. Aşağıda belirtilenleri yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz:

Sitenano Web Sitesini, Sitenano Hizmetlerini (veya bunların herhangi bir parçasını), Kullanıcı Platformlarında kullanılmak ve görüntülenmek üzere Sitenano tarafından sunulan herhangi bir İçeriği ya da bu amaca yönelik Üçüncü Taraf Hizmetlerini (“Lisanslı İçerik”) ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, tekrar kullanmak, bunlara dayalı türev eserler yaratmak, bunları indirmek, uyarlamak, tersine mühendislik uygulamak, benzerini yapmaya çalışmak, başka bir sunucuya taşımak, tercüme etmek, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalara ayırmak veya önceden Sitenano’nun yazılı ve özel iznini almaksızın ve/veya Sitenano Koşulları kapsamında açıkça izin verilmediği halde yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, iletmek veya dağıtmak;

Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya Lisanslı İçeriği karalayıcı, hakaret içeren, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde veya Sitenano’nun veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya vekil hakları da dâhil olmak üzere) başka şekillerde ihlal eden veya önceden açık onaylarını almadan herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren başka şekillerde sunmak, iletmek veya sergilemek;

Başka web siteleri, üçüncü taraf yazılımları veya hizmetlerine giriş yapmak için gerekli bilgileri ve/veya şifreleri ele geçirmek için herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmak;

Mevcutsa PCIDSS standardı da dâhil, ilgili kanunlar uyarınca yapılmadıkça, kredi kartı bilgilerini veya ödeme almak için kullanılan başka türden finansal bilgileri çalmak, ele geçirmek, karşıya yüklemek veya diğer bir şekilde erişilir kılmak;

Sitenano Web Sitesi veya Sitenano Hizmetleri (veya herhangi bir bölümü) içerisinde (i) herhangi bir kötü niyetli, yasa dışı, karalayıcı veya edebe aykırı İçeriği karşıya yüklemek, eklemek, toplamak veya diğer bir şekilde kullanıma sunmak;

Sitenano Hizmetlerini veya Lisanslı İçeriği Sitenano tarafından sağlananlar dışında herhangi bir web sitesi, medya, ağ veya sistemde yayımlamak ve/veya kullanmak ve/veya Sitenano tarafından önceden yazılı olarak açıkça müsaade edilmediği müddetçe herhangi bir Sitenano Hizmeti, Lisanslı İçerik ve/veya Kullanıcı Platformunu (veya onun herhangi bir parçasını) çerçevelemek, "ayrıntılı bağlantı" uygulamak, yansıtmak ve/veya bunlar etrafında bir tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak;

Sitenano Hizmetlerinin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel işlemler kullanmak; veya Sitenano Hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Sitenano Hizmetinin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak;

Sitenano’nun itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Sitenano’nun itibarını zedeleyebilecek veya Sitenano’ya zarar verebilecek biçimde hareket etmek;

Sitenano ve/veya bunların varyasyonlarını ve hatalı yazılmış hallerini kullanan arama motoru veya diğer tıklama başına ödeme anahtar kelimelerini (örneğin Google AdWords) veya alan adlarını satın almak;

Sitenano Hizmetlerinde ve/veya Kullanıcı Platformunda doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişi veya kurumu taklit etmek veya yanlış bilgi vermek veya kimliğinizi ya da Sitenano ve/veya Nihai Kullanıcılara gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla başka şekillerde herhangi bir manipülasyona başvurmak;

Herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantınıza ilişkin yalan beyanda bulunmak veya başka şekilde gerçek dışı bilgi vermek veya Sitenano’nun ya da başka herhangi bir üçüncü tarafın sizi, Kullanıcı Platformunuzu, işletmenizi, Kullanıcı Ürünlerinizi veya herhangi bir beyanınızı desteklediğine dair açık veya zımni olarak gerçek dışı ifadeler kullanmak;

Bilgilendirilmiş olarak açıkça onaylamadıkları müddetçe, Sitenano Hizmetlerinin herhangi bir diğer Kullanıcısı ile ilgili ters arama yapmak veya bunları takip etmek veya takip etme girişiminde bulunmak veya diğer herhangi bir Kullanıcının mahremiyet haklarına ve diğer haklarına başka şekillerde müdahalede bulunmak veya bu hakları ihlal etmek veya Sitenano Hizmetleri ve/veya Kullanıcı Platformu ziyaretçileri veya kullanıcıları ile ilgili kişisel tanıtıcı bilgileri toplamak;

Sitenano Hizmetlerine, Kullanıcı Platformuna, başka Kullanıcının/Kullanıcıların hesabına veya Sitenano Hizmetlerine bağlı diğer sistem veya ağlara erişimi önlemek ya da kısıtlamak amacıyla kullanılan herhangi bir tedbiri bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer meşru olmayan ya da yasaklı yöntemler kullanmak suretiyle devre dışı bırakmak, atlamak veya başka şekillerde engellemek;

Sitenano Hizmetlerinin veya Sitenano Hizmetlerine bağlı herhangi bir ağın saldırılara açık olma durumunu incelemek, taramak veya test etmek;

Sitenano Hizmetlerini ve/veya Kullanıcı Platformunu herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanının çalıştırılmasına zarar vermesi veya ele geçirmesi olası olan veya bunu amaçlayan herhangi bir virüs, solucan, Truva Atı, saatli bomba, web böceği, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım veya başka bilgisayar kodları, dosyaları veya programlarını veya fiili ya da potansiyel olarak zararlı, rahatsız edici veya saldırgan kod veya bileşenleri tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve/veya başka şekillerde iletmek veya yürütmek amacıyla yüklemek veya diğer şekillerde kullanmak;

Sitenano Hizmetlerinin altyapısına veya Sitenano Hizmetlerine bağlı Sitenano sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir işlem yapmak veya Sitenano Hizmetlerinin veya bunları barındıran veya kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine başka şekillerde müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya söz konusu sunucu veya ağlara ilişkin herhangi bir şarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak;

Herhangi bir Sitenano Hizmetini ve/veya Kullanıcı Platformunu her türlü teklifsiz e-posta, istenmeyen e-posta, sahtekârlık, dolandırıcılık, kimlik avı ve benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmak veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmak;

Kamuya açık bir şekilde desteklenen arayüzlerimiz haricinde herhangi bir araç veya teknoloji (ör. kopyalama ve gezinme) vasıtasıyla Sitenano Hizmetleri, Kullanıcı Hesapları, Lisanslı İçerikler ve/veya Kullanıcı İçeriğine erişmek;

Sitenano Koşulları kapsamında açıkça izin verilen haller dışında Lisanslı İçeriği ve/veya Sitenano Hizmetlerine ilişkin herhangi bir kullanımı veya erişimi satmak, lisansa bağlamak veya herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanmak;

Telif hakkı işareti [©], ticari markalar [® veya ™] dâhil olmak üzere Sitenano Hizmetlerinde ve/veya Lisanslı İçerikte yer alan ve lisans verenlerimizin telif haklarını gösteren herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmak ya da değiştirmek veya

Sitenano Koşullarından herhangi birini veya Sitenano Hizmetlerini kullanmanız bakımından geçerli olan herhangi bir kanun veya gerekliliği ihlal etmek, ihlal etme teşebbüsünde bulunmak veya başka şekillerde bunlara uymamak.

Karşılaştırma yapmak veya benzer bir rekabet incelemesi yapmak ya da rakip bir ürün veya hizmet oluşturmak amacıyla Hizmetlere erişmek veya Hizmetleri kullanmak.

Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine uymamanız veya bunlara ilişkin yalan beyanda bulunmanız halinde Kullanıcı Hesabınızın ve/veya tarafınıza sağlanan herhangi bir Hizmetin derhal sonlandırılabileceğini, bu işlemlerin tarafınıza ilave bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın yapılabileceğini ve ilgili Hizmetler için ödenmiş olan ücretlerin iade edilmeyeceğini kabul etmektesiniz.


3. İçerik ve Mülkiyet

3.1. Fikri Mülkiyetiniz

Sitenano ile tarafınız arasında olmak kaydıyla, Kullanıcı İçeriğiniz ve tarafınızca oluşturulan tüm diğer materyallerle ilgili fikri mülkiyet, tarafınızca yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, kod, arayüz, metin ve edebi eser de dahil olmak üzere tümüyle size aittir. Sitenano içeriğiniz üzerinde mülkiyet hakkı talep etmemektedir. Yalnızca size hizmetleri sağlayabilmek amacı doğrultusunda, gösterim ayarlamaları yapmak, yedeklemek amacıyla çoğaltmak ve hizmetlerimizi sunmak için gereken, uygun gördüğümüz tüm diğer teknik işlemleri ve/veya kullanımları gerçekleştirebilmek için, bulut hizmetleri ve içerik dağıtım ağları da dâhil, Kullanıcı İçeriğinize erişebileceğimizi, platformumuza yükleyeceğimizi ve/veya kopyalayabileceğimizi bilmekte ve kabul etmektesiniz.


3.2. Wix'in Fikri Mülkiyeti

Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon, bunların türevleri ve versiyonları, Sitenano Hizmetlerinin "görünümü ve hissi", yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere Sitenano Hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte "Fikri Mülkiyet" olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Sitenano’ya ait ve/veya Sitenano lisanslıdır.

Sitenano Koşullarını tamamen yerine getirmeniz ve uygulanabilir tüm Ücretleri zamanında ödemeniz kaydıyla, Sitenano, Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanızı takiben Sitenano’nun tarafınıza Sitenano Hizmetlerini sağlamayı kabul ettiği müddetçe, Kullanıcı Platformunuzu oluşturma ve Nihai Kullanıcılarınıza görüntüleme, bu kapsamdaki Kullanıcı Ürünlerinizi (aşağıda tanımlandığı üzere) sunma amacıyla Sitenano Hizmetlerini ve Lisanslı İçeriği Sitenano Koşullarında açıkça izin verilen şekilde ve sadece Sitenano Hizmetleri kapsamında olmak kaydıyla kullanma konusunda tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilebilir, tümüyle geri alınabilir ve sınırlı bir lisans vermektedir.

Sitenano Koşullarında, yukarıda açıkça verilen sınırlı lisans haricinde Sitenano’nun Fikri Mülkiyetine (veya herhangi bir parçasına) ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanınmamaktadır. Sitenano Koşullarında yer alan hiçbir husus hiçbir kanun kapsamında Sitenano’nun Fikri Mülkiyet hakları bakımından herhangi bir devir veya feragat teşkil etmez.


3.3. Geribildirim ve Öneriler

Sitenano Hizmetleri (gerek mevcut, gerekse önerilen veya planlananlar) ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir Fikri Mülkiyet hakkına konu olan veya konu olabilecek olan herhangi bir öneri, yorum veya diğer geribildirimde ("Geribildirim") bulunmanız halinde, söz konusu Geribildirimin münhasır sahibi Sitenano olacaktır. Sitenano’ya Geribildirimde bulunmakla, bu Geribildirimin Sitenano tarafından şu amaçlarla kullanılabileceğini kabul etmektesiniz: (i) Sitenano Hizmetlerini daha da geliştirmek, özelleştirmek ve iyileştirmek, (ii) sürekli yardım ve teknik destek sağlamak, (iii) Geribildiriminize dayalı olarak veya diğer bir şekilde genel veya kişiselleştirilmiş Sitenano’ya ilişkin bildirimler ve/veya görüşme taleplerini size iletmek, (iv) belli promosyonlara olanak tanımak, desteklemek ve sunmak ve performansını izlemek, (v) Sitenano’nun hizmetlerini iyileştirmek amacıyla kullanabileceği toplu istatistiksel veriler ve başka toplu ve/veya çıkarım yoluyla elde edilen bilgiler oluşturmak, (vi) Sitenano veri güvenliği ve dolandırıcılığı önleme imkânlarını artırmak, (vii) İlgili kanun ve yönetmeliklere uymak. Buna ek olarak, siz (1) söz konusu Geribildirimin doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmekte; (2) söz konusu Geribildirime ilişkin olarak sahip olabileceğiniz her türlü hak, mülkiyet ve menfaati gayrikabil-i rücu olarak Sitenano’ya devretmekte ve (3) söz konusu Geribildirime ait olan veya bundan kaynaklanan tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında açıkça ve gayrikabil-i rücu olarak feragat etmektesiniz.


4. Gizlilik

Sitenano Hizmetlerinin bazı bölümleri (aşağıda 9. Bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bu kapsamda sağlanan bazı Üçüncü Taraf Hizmetleri de dâhil olmak üzere) belirli kişisel tanıtıcı veya tanımlayıcı bilgilerin verilmesini, toplanmasını ve/veya kullanılmasını gerektirmektedir. Sitenano ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetleri Sitenano Hizmetlerine erişimin veya bu hizmetlerin kullanımının bir parçası olarak özellikle Kullanıcıların ve Nihai Kullanıcıların Sitenano Hizmetleri üzerinden ve/veya Kullanıcı Platformları üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler veya gezinim de dâhil olmak üzere, Kullanıcılara ve Nihai Kullanıcılara ilişkin bazı verileri toplayabilir, bu verilere erişebilir ve bu verileri kullanabilir. Anılan veri toplama ve kullanım uygulamalarıyla ilgili ayrıntılar için Gizlilik Politikamızı ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin bu konudaki politikalarını düzenli olarak inceleyebilirsiniz.


5. Hizmet Ücretleri

5.1. Ücretli Hizmetler

Bazı Sitenano Hizmetlerinin kullanımı, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla Sitenano tarafından tayin edilen belirli ücretlere tabi olabilir (sırasıyla “Ücretli Hizmetler” ve “Ücret(ler)”). Sitenano, söz konusu Ücretli Hizmetler için o tarih itibariyle geçerli olan Ücretler ile ilgili bildirimde bulunacaktır. Söz konusu Ücretli Hizmetleri almak veya kullanmak istemeniz halinde, geçerli Ücretleri peşin ödemeniz gerekecektir.

Mevcut aboneliklerinizi etkilemesi halinde tarafınıza bildirimde bulunmak kaydıyla, Ücretlerde dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bir indirim veya diğer tanıtım kampanyasından faydalanmış olmanız halinde, Sitenano, ilgili Sitenano Hizmetine/Hizmetlerine aboneliğinizi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak geçerli tam Ücret üzerinden yenileme hakkına sahiptir.

Aksi Sitenano tarafından yazılı olarak özellikle belirtilmediği müddetçe tüm Ücretler TL olarak verilmiştir. Kanunların elverdiği ölçüde (ve aksi Sitenano tarafından yazılı olarak belirtilmediği müddetçe), tüm Ücretler vergi dairelerince uygulanan her türlü vergi (katma değer vergisi, satış vergisi, mal ve hizmetler vergisi, vb. dâhil), harç ve resim ("Vergiler") hariç olarak verilmiş olup, Sitenano Hizmetlerinizi kullanmanızla veya tarafınızca yapılan her türlü ödeme ya da satın alma işlemi ile ilgili olan yürürlükteki tüm Vergilerin ödenmesi tarafınızın sorumluluğundadır. Sitenano’nun tarafınızca ödenen Ücretlerle ilgili olarak Vergi alması veya ödemesinin gerekli olması halinde, söz konusu Vergiler daha önce gerçekleştirilen işlemlere eklenerek tarafınızdan tahsil edilmiş olsun ya da olmasın, ödenmemiş herhangi bir Ücrete eklenebilir ve bununla ilgili işleme ait Faturaya yansıtılacaktır. Ücretli Hizmetlerin satın alınması veya yenilenmesi ile bağlantılı olarak üçüncü taraflarca sizden tahsil edilebilecek herhangi bir ek ücret bulunup bulunmadığını kontrol etmenizi öneririz (örneğin uluslararası işlem ücretleri, kambiyo ücretleri veya bankalara ya da kredi kartı şirketlerine ödenmesi gereken ücretler). Sitenano bu tür ek ücretler veya masraflardan sorumlu değildir.

Ücretli Hizmetlerden faydalanmak için kayıt yaptırmak veya bilgilerinizi vermekle, Sitenano’ya (gerek doğrudan, gerekse bağlı kuruluşları, iştirakleri veya diğer üçüncü taraflar vasıtasıyla) ödeme sağlayıcımızdan veya tarafınızca tayin edilen banka hesabından ödeme talep ve tahsil etme (veya başka şekillerde ücret yansıtma, iade yapma veya diğer faturalandırma işlemlerini gerçekleştirme) ve Sitenano’nun veya bağlı kuruluşlarının ödemelerin zamanında yapılmasını teminen, ödeme, kredi kartı veya banka hesabı sağlayıcınızdan güncel ödeme bilgilerinin alınmasına yönelik olanlar da dâhil olmak üzere (örneğin, kredi kartı şirketiniz tarafından tarafımıza sağlanabilecek olan güncelleştirilmiş son kullanma tarihi veya kredi kartı numarası bilgileri) tarafınızca tayin edilen ödeme hesabının veya mali bilgilerin doğrulanması için gerekli olduğunu mütalaa ettiği her türlü sorgulamayı yapma konusunda yetki vermektesiniz.


5.2. Faturalar

Sitenano ve/veya bağlı kuruluşları, tüm Ücret ödemeleri ve Sitenano’ya ya da Sitenano tarafından yapılan tüm iadeler için bir fatura veya alacak dekontu ("Fatura") düzenlerler. Tüm faturalar elektronik fatura şeklinde düzenlenir ve fatura adresinizde yer alan ülkeye bağlı olarak Kullanıcı Hesabınız üzerinden ve/veya e-posta yoluyla tarafınıza sunulur. Yerel kanunlara uyulmasını teminen, fatura düzenlenebilmesi amacıyla bazı Kişisel Bilgileri (Gizlilik Politikasında verilen tanım kapsamında) sağlamanız talep edilebilir. Kullanıcı Hesabınızda sunulan Faturanın yerel hukuki gerekliliklerin tamamını sağlayamayabileceğini ve bu durumda sadece proforma fatura amaçlı olarak kullanılabileceğini lütfen unutmayın.


5.3. Aboneliklerin Otomatik Olarak Yenilenmesi

Herhangi bir kesinti ya da hizmet kaybı yaşamamanızı sağlamak amacıyla, bazı Ücretli Hizmetler varsayılan olarak bir otomatik yenileme seçeneği içerir ve buna göre siz otomatik yenileme seçeneğini kapatmadıkça, bu Ücretli Hizmetler ilgili abonelik süresi sona erdiğinde ilk baştaki abonelik süresine (uzatma süreleri hariç) eşit bir yenileme dönemi ile otomatik olarak yenilenecektir. Örneğin, bir Hizmet için ilk başta abone olunan süre bir ay ise, her bir yenileme dönemi (mevcutsa) bir ay olacaktır. Bu bağlamda, mevcutsa, ilgili yenileme dönemi başlamadan iki (2) hafta önce Sitenano’daki dosyanızda kayıtlı ödeme yöntemini kullanarak, Sitenano sizden ilgili Ücretleri otomatik olarak tahsil etme girişiminde bulunacaktır. Borçlu olduğunuz Ücretlerin sizden tahsil edilememesi halinde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bu Ücretleri daha sonra tahsil etmeyi deneyebilir (ancak böyle bir zorunluluğumuz olmayacaktır) ve/veya Kullanıcı Hesabınızı askıya alabilir ya da iptal edebiliriz. Eğer Ücretli Hizmetiniz yıllık veya birden çok yıllık bir abonelik süresine tabi ise, ilgili Ücretli Hizmetin yenileneceği tarihten en az otuz (30) gün önce Sitenano size bir bildirimde bulunmaya çalışacaktır.

Kullanıcı Hesabınızdan dilediğiniz zaman otomatik yenileme seçeneğini kapatabilir veya Ücretli Hizmetlerinizi iptal edebilirsiniz.

​Alan Adları Tescil Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere belli alan adları farklı bir yenileme politikasına tabidir. Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, kullandığınız Sitenano Hizmetlerinin (söz konusu Sitenano Hizmetleri otomatik abonelik yenilemesine tabi olsun ya da olmasın) doğrulanması ve başarılı bir şekilde yenilenmesi ile ilgili sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir ve tarafınıza ait olacaktır. Buna göre, daha önce tarafınızca satın alınmış olan herhangi bir Sitenano Hizmetinin iptal edilmesi, geçerli tekrarlayan Ücretlerin yansıtılmaması veya herhangi bir Sitenano Hizmetinin otomatik abonelik yenileme işlemine tabi olmaması da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle sona ermesiyle ilgili sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir. Herhangi bir Sitenano Hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle ilgili olarak Sitenano aleyhinde herhangi bir talep ileri sürmemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.  


5.4. Para İade Garantisi

Bir hizmet süresi veya abonelik taahhüdü için Ücrete tabi bir Sitenano Hizmetinden memnun kalmamanız halinde ve eğer bu hizmeti ilk kez alıyorsanız, söz konusu Sitenano Hizmetlerinin ilk sipariş edildiği veya etkinleştirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde ("İade" ve "İade Dönemi") herhangi bir nedenle iptal bildiriminde bulunabilirsiniz. İade imkânı yalnızca ücretsiz bir web sitesinin bir Ayrıcalıklı Plan (Sitenano Web Sitesinde sunulduğu üzere) satın alarak bir üst sınıfa geçirilmesi niteliğinde Sitenano hizmetlerinin ilk kez satın alınmasında geçerlidir. İade imkânı Sitenano Hizmetlerinin herhangi bir şekilde ilaveten satın alınmasında, bir üst sınıfa geçirilmesinde, değiştirilmesinde veya yenilenmesinde geçerli değildir. Daha uzun süreli bir İade Dönemi gerektiren bir yargı alanı dahilinde ikamet etmeniz halinde, bu yöndeki gereklilikleri yürürlükteki kanunlar uyarınca yerine getirmekten memnuniyet duyarız. Sitenano, ilgili İade Dönemi içinde bildirim alması halinde, söz konusu Sitenano Hizmetleri için Sitenano’nun sizden tahsil etmiş olduğu bedeli sizden tahsil edilmiş olan döviz cinsinden tarafınıza iade ederek hizmetleri iptal edecektir. Döviz fiyatlarındaki değişimler ve üçüncü taraf ücretleri nedeniyle İade meblağının sizden tahsil edilmiş olan meblağdan farklı olabileceğini lütfen dikkate alınız. Sitenano döviz fiyatlarındaki değişimler veya üçüncü taraflarca sizden tahsil edilen ücretler sonucunda meblağlarda oluşan farklardan sorumlu olmayacaktır. İade Döneminin sona ermesinin ardından, tarafınızca ödenen Ücretler iade edilemez ve iptal edilemez olacaktır. Ayrıca, kötü niyetle veya fiilen alınan ve faydalanılan hizmetler için ödeme yapmaktan kaçınmak amacıyla meşru olmayan bir girişimle iptal bildiriminde bulunulmuş olduğunun tarafımızca tespit edilmesi halinde, fiilen alınan Sitenano Hizmetlerinin ücretini söz konusu bildirimde bulunan Kullanıcıya kanunların elverdiği ölçüde fatura etme hakkımız saklıdır.

Lütfen unutmayın: Sitenano Hizmetleri kapsamında veya Sitenano Hizmetleri üzerinden satın alınan bazı hizmetler için para iadesi yapılamayabilir. Alan adları, iş araçları ve uygulamalar gibi Üçüncü Taraf Hizmetleri bu kapsama dâhildir. Satın alınan her bir hizmet veya uygulamaya ilişkin koşullar Sitenano Web Sitesinde ve/veya söz konusu hizmet veya uygulamaların satın alınması sürecinin bir parçası olarak veya bu süreç esnasında belirtilmektedir. Bir hizmeti satın almadan önce o hizmeti iptal edebilme imkânınız olduğunu doğrulama sorumluluğu tarafınıza aittir. İadesi mümkün olmayan Ücretli Hizmetler, uygulamalar veya Üçüncü Taraf Hizmetleri için ödenen tutarlar tarafımızca iade edilmeyecektir.


5.5. Geri Ödeme Talepleri

Herhangi bir zamanda Sitenano hesabınızda ödenmesi gereken herhangi bir Ücretin reddedildiği, geri ödenmesinin talep edildiği veya başkaca bir şekilde itiraz edildiği takdirde ("Geri Ödeme Talebi"), bu durum işbu koşullar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinizin ihlali olarak addedilir ve Sitenano Hizmetlerini kullanımınız otomatik olarak devre dışı bırakılabilir veya sonlandırılabilir.

Bir Geri Ödeme Talebinde bulunulması halinde, Kullanıcı Hesabınız yeniden satın alma veya yeniden kullanma seçeneği sunulmaksızın bloke edilebilir ve söz konusu Kullanıcı Hesabının içerdiği tüm veriler her türlü alan adı, uygulama ve Üçüncü Taraf hizmeti de dâhil olmak üzere, iptal edilebilir ve Kapasite Kaybına (aşağıda Bölüm 6.3'te tanımlanan şekilde) uğrayabilir.

Sitenano Hizmetlerini kullanımınız, ilgili Sitenano Hizmeti için yeniden abonelik yaptırmadığınız ve alınan her bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak Sitenano’nun ve/veya herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin maruz kaldığı bilumum ücret ve giderler de dâhil olmak üzere geçerli Ücretlerin tamamını (Geri Ödeme Talebi öncesinde sağlanan Sitenano Hizmetlerine ilişkin Ücretler, ödemeyi işleme alan merciinin maruz kaldığı hizmet ve işlem bedelleri ve ücretleri de dâhil) ödemediğiniz müddetçe yeniden başlatılmayacaktır.

Sitenano’ya yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz var ise, Sitenano Hizmetlerinin iptal edilmesini ve Kullanıcı Hesabınızın bloke edilmesini önlemek, ayrıca, tarafınızca satın alınmış (ve geri ödeme talebinde bulunulmuş) olan Sitenano Hizmetlerine ait tüm Ücretlerin tarafınızca yeniden ödenmesine ek olarak ilişkili diğer Ücretlerin ödenmesi konusunda yükümlülük altına girmenize neden olması muhtemel mesnetsiz veya hatalı bir Geri Ödeme Talebinde bulunulmasını önlemek amacıyla Geri Ödeme Talebinde bulunmadan veya ödemenin iptali için başvurmadan önce Müşteri Destek ekibimizle temasa geçmenizi öneririz.

Alınan herhangi bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak, söz konusu Geri Ödeme Talebinden sorumlu Kullanıcının fiilen işleme onay vermiş olduğunu ve akabinde sağlanan hizmetleri kullanmış olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belgenin ilgili kredi kartı şirketine veya finans kuruluşuna sunulması yolu da dâhil olmak üzere itirazda bulunma hakkımız saklıdır.


6. İptal

6.1. Kullanıcı Tarafından Yapılan İptaller

Kullanıcı Hesabınızı ve/veya herhangi bir Sitenano Hizmetini kullanmayı dilediğiniz zaman durdurabilir ve Sitenano Hizmetlerine ilişkin talimatlara uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi ve saati Sitenano Hizmetlerine ilişkin iptal işleminin tarafınızca tamamlandığı tarih ve saat olacak, Ücretli Hizmetlerin iptaline ilişkin yürürlük tarihi ve saati ise ilgili Ücretli Hizmetlerin abonelik döneminin bitimi olacaktır.

Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, otomatik olarak yenilenen Ücretli Hizmet abonelikleri, sadece hali hazırda ödeme yapmış olduğunuz dönemin sona ermesi üzerine sonlandırılacaktır. İptal süreci bir kaç gün sürebileceğinden, bir sonraki yenilemenin ve ilgili ücretlendirmenin otomatik olarak yapılmasını önlemek için, iptal talebinin o tarih itibariyle güncel hizmet döneminin sona ermesinden en az on dört (14) gün önce iletilmesi gerektiği unutulmamalıdır.


6.2. Sitenano Tarafından Yapılan İptaller

Sitenano Koşullarından herhangi birine uyulmaması ve/veya ödenmesi gereken Ücretlerin ödenmemesi halinde, Sitenano, Kullanıcı Hesabını ve Kullanıcı Platformunu (veya bunların belirli özelliklerini) ve ayrıca, ilişkili herhangi bir Sitenano Hizmetinin (örneğin Ücretli Hizmetler) veya Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza sağlanmasını (ödeme tamamen yapılıncaya kadar) askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.


6.3. Veri, İçerik ve Kapasite Kaybı

Kullanıcı Hesabınızın veya Kullanıcı Hesabınızla ilişkili herhangi bir Sitenano Hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin (gerek tarafınızca talep edilmesi üzerine, gerekse Sitenano’nun takdirine bağlı olarak) iptal edilmesi, her türlü Kullanıcı İçeriği, Nihai Kullanıcı verileri veya Kullanıcı Hesabınızda tutulan diğer kullanım verileri ve söz konusu Hizmetlere dahil olan herhangi bir alan adı rezervasyonu veya kaydı da dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızın içerik, özellik veya kapasitesinin bir kısmının kaybına ("Kapasite Kaybı") neden olabilir. Sitenano söz konusu Kapasite Kaybıyla ilgili veya Kullanıcı Hesabınızın, Kullanıcı İçeriği veya Nihai Kullanıcı verilerinin yedeğinin alınmasıyla ilgili hiçbir şekilde yükümlülük altında değildir. Ayrıca, bir Kullanıcı Hesabının ve/veya herhangi bir Sitenano Hizmetinin iptal edilmesini takiben yeniden etkinleştirilmesinin, tamamen Sitenano’nun takdir yetkisi dahilinde tayin edilecek ek Ücretlere tabi olabileceği de unutulmamalıdır.


7. E-Ticaret

Sitenano Hizmetleri, ürün, içerik, medya ve hizmetleri Kullanıcı Platformunuz üzerinden satmanızı sağlayan bazı özellikler içermektedir ("Kullanıcı Ürünleri" ve hep birlikte "E-Ticaret" olarak anılacaktır).

Kullanıcı Ürünleriniz ve E-Ticaretle ilgili faaliyetleriniz, Kullanıcı Platformunuzda yer verilen veya atıfta bulunulan her türlü tanıtım ve ilgili İçerik ve bu bakımdan yürürlükteki tüm kanunlara uymak münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Bu platformun tarafımızca sağlanmasının yegâne amacı, çevrimiçi E-Ticaret faaliyetlerinizi yönetmenizi temin etmektir. Kullanıcı Ürünlerinizin herhangi bir fiili veya potansiyel alıcısıyla olan ilişkileriniz ve/veya gerçekleştirilen işlemlerinizle ilgimiz bulunmamaktadır. Kullanıcı Ürünleriniz bir şahıs tarafından satın alındığında, ilgili işleme ait ödemeler, kendi seçiminize bağlı olarak kaydolup bir hesap oluşturmuş olduğunuz üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıları ("E-Ticaret Hizmet Sağlayıcısı/Sağlayıcıları") vasıtasıyla, ilgili E-Ticaret Hizmet Sağlayıcısının şartları ve koşullarının yanı sıra yürürlükteki diğer politikalara uygun bir şekilde işlenir. Söz konusu E-Ticaret Hizmet Sağlayıcılarıyla aranızdaki ilişkiye herhangi bir şekilde taraf olmadığımız gibi bu ilişki veya anılan E-Ticaret Hizmet Sağlayıcılarının eylemleri nedeniyle hiçbir sorumluluğumuz da bulunmamaktadır.

 

Hizmet Sağlayıcılar 

E-Ticaret özelliklerinden herhangi birini kullanmakla aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt etmektesiniz:

Kullanıcı Ürünlerinin satın alınması veya satılmasıyla ilgili tüm Vergiler de dâhil olmak üzere E-Ticaret faaliyetlerinizle ilişkili her nevi Vergi ve ücret, doğru meblağların tahsil edilmesi, rapor edilmesi ve ilgili mercilere ödenmesi ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın konu hakkında bilgilendirilerek kanunen gerekli usulüne uygun olarak düzenlenmiş faturanın kendilerine iletilmesi tümüyle ve münhasıran tarafınızın sorumluluğundadır;

Sitenano’nun tarafınıza sağlamış olduğu E-Ticaret özelliklerinde belirtilen tüm Vergiler sadece bilgi amaçlı olup, bunlara hiçbir şekilde istinat edilmemelidir;

Kullanıcı Ürünlerinizin temin ve teslim edilmesiyle ilgili tüm giderlerin karşılanmasının yanı sıra, Kullanıcı Ürünlerinizin güvenli, profesyonel ve endüstri standartlarıyla tutarlı bir biçimde sunulmasını sağlamak tarafınızın sorumluluğundadır;

Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak vermiş olduğunuz her türlü beyan, vaat, yardım, garanti ve destek münhasıran tarafınızın sorumluluğunda olup, olabilecek her türlü soru, şikayet ve talepler için Kullanıcı Platformunuz üzerinde doğru iletişim bilgilerinizi sağlamalısınız ve

Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak tehlikeli, sahte, çalıntı, hileli, saldırgan veya istismar edici olarak addedilebilecek; satışı, dağıtımı veya kullanımı yasaklanmış; veya tüketici hakları, fikri mülkiyet veya mahremiyet hakları, ürün güvenliği, ticari düzenlemeler ve yaptırımlar, destek, bakım ve ihracat ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yürürlükteki herhangi bir kanuna diğer şekillerde aykırılık teşkil eden herhangi bir bilgi, İçerik veya materyali sunamaz veya satamazsınız ve Sitenano tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla Kullanıcı Platformunuzu ve/veya herhangi bir Kullanıcı Ürününü - o an itibarıyla Kullanıcı Platformunuzun bünyesi dahilinde yer almış, yayımlanmış ya da Kullanıcı Platformunuzun bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın - Kapasite Kaybı ile ilgili olarak ortaya çıkanlar da dâhil olmak üzere tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya kaldırabilir.  


8. Üçüncü Taraf Hizmetleri

Sitenano Hizmetleri, Kullanıcı Platformunuz için bir alan adı satın alabileceğiniz alan adı tescil firmaları, Sitenano Web Sitesi üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamaları ve pencere öğeleri, üçüncü taraf Lisanslı İçeriği, medya dağıtım hizmetleri, E-Ticaret Hizmet Sağlayıcıları, fiziki ürün satıcıları, Kullanıcı Platformunuzla ilgili olarak size destek sağlayabilecek üçüncü taraf tasarımcılar da dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Kullanıcı Platformunuzu ve genel anlamda kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanabileceğiniz bazı üçüncü taraf hizmet, ürün ve araçlarından (hep birlikte "Üçüncü Taraf Hizmetleri" olarak anılacaktır) faydalanmanıza ve bunları temin etmenize olanak sağlar.

Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza ne şekilde (bazı Sitenano Hizmetleriyle paket halinde veya bütünleştirilmiş şekilde, Sitenano veya Sitenano tarafından belgelendirilen veya yetkilendirilen kişilerce ayrı olarak veya Sitenano Hizmetlerinin herhangi bir yerinde başka şekillerde) sunulmuş olduğuna bakılmaksızın, Sitenano, sadece tarafınızla anılan Üçüncü Taraf Hizmetleri arasında aracı bir platform olarak hareket etmekte olup, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini herhangi bir şekilde desteklemediği gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altında da değildir. Sitenano, tarafınızla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti arasındaki herhangi bir ilişki veya işleme taraf olmadığı gibi, bunların izlenmesinden de hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu tür hizmetlerin Sitenano’ya ve/veya bu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin sağlayıcılarına ek ücretler ödenmesini gerektirebileceğini kabul etmektesiniz. 

Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin her türlü kullanımıyla ilgili risk ve sorumluluklar münhasıran tarafınıza ait olup, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tabi olduğu ve bu hizmetleri kullanmadan önce incelemeniz önerilen belirli hukuki ve mali şartlara tabi olabilir.

Sitenano, bu tür durumlarla karşılaşılmayacağını ummakla birlikte, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini - o an itibarıyla Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformunuzun/Platformlarınızın bünyesi dâhilinde yer almış ya da bunların bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın - tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya Kullanıcı Platformunuzdan/Platformlarınızdan ve/veya Sitenano Hizmetlerinden kaldırabilir.


9. Uygunsuz Davranışlar ve Telif Hakları

9.1. Uygunsuz Davranışlar ve Taciz

Sitenano Hizmetlerini kullanırken çeşitli kaynaklara ait Kullanıcı Platformlarına, Kullanıcı İçeriği veya Üçüncü Taraf Hizmetlerine maruz kalabilirsiniz ve bunlar hatalı, saldırgan, sakıncalı veya yasa dışı olabilir. Bunlarla ilgili olarak Sitenano aleyhinde sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun hak ve hukuki çözüm yollarından feragat etmektesiniz.

Herhangi bir Kullanıcının veya Üçüncü Taraf Hizmetinin uygunsuz hareket ettiğini veya herhangi bir Sitenano Hizmetini diğer şekillerde istismar ettiğini düşünüyorsanız lütfen bu formu kullanarak bu Kullanıcıyı ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetini hemen tarafımıza bildiriniz. Bu konudaki bildiriminizin Sitenano’yu herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altına sokmayacağını, Sitenano’nun tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla anılan bildirimi değerlendirerek harekete geçebileceğini, harekete geçmekten imtina edebileceğini veya harekete geçmeden önce ek bilgi ve belge talebinde bulunabileceğini kabul etmektesiniz.


9.2. Telif Hakları

Sitenano, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasasına ("DMCA") ilişkin yorumu uyarınca hareket etmektedir. Eserinizin kopyalandığını veya telif hakkı ihlali teşkil edecek başka şekillerde kullanıldığını düşünüyorsanız bu formu kullanarak söz konusu ihlali tarafımıza bildirebilirsiniz.

(1) telif hakkı sahibinin adına hareket etme yetkisine sahip olan kişinin iletişim bilgileri; (2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin tanımı; (3) ihlale neden olduğunu veya ihlal eylemine konu olduğunu ve kaldırılması veya erişime kapatılması gerektiğini iddia ettiğiniz materyalin tanımı, Sitenano’nun söz konusu materyali bulmasını sağlamaya yeterli düzeyde (URL adresi de içeren) bilgiler; (4) samimi kanaatinize göre materyalin şikayete konu edilen biçimde kullanılmasına telif hakkının sahibi, onun temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine dair bir beyan; ve (5) bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya onun adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair beyan.

Sitenano, Kullanıcı Hesabınız veya Kullanıcı Platformunuz ile ilgili bir telif hakkı ihlaline ilişkin bir ihbar alması halinde tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla, tarafınıza önceden bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir, Kullanıcı Platformunuzu veya herhangi bir İçeriği kaldırabilir. Bu durumda, DMCA Bölüm 512 uyarınca aşağıdaki bilgileri içermesi gereken uygun bir karşı ihbarda bulunabilirsiniz: (1) adınız soyadınız, adresiniz, telefon numaranız ve ıslak veya elektronik imzanız; (2) materyale ait açıklama ve kaldırılmadan önceki konumu; (3) yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, materyalin yanlışlıkla veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırılmış olduğuna dair beyan; (4) uygun bir yargı organına ilişkin rızanız ve (5) ilgili DMCA hükümleri kapsamında gerekli olan diğer her türlü bilgi. İşbu 9. bölüm uyarınca yapılan tüm ihbarlar, tamamen Sitenano’nun makul takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla kabul edilmiş, uygulanabilir ve DMCA'ya uygun olarak addedilebilir. Sitenano, ihlal bildiriminde bulunan kişi veya kurumu söz konusu karşı beyanla ilgili olarak bilgilendirme ve bu kapsamda yer alan herhangi bir ayrıntıyı verme hakkını saklı tutar.


10. Garantilerin Reddi

Tarafımızca sağlanan Sitenano Hizmetleri, kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, ticari elverişliliğe, belirli bir amaca uygunluğa, işçilik kusurlarına ve diğer herhangi bir garantinin ihlal edilmediğine ilişkin bilumum zımni garanti veya koşullar da dâhil olmak üzere herhangi bir garanti altında olmaksızın "olduğu gibi", "garanti verilmeksizin" ve "kullanıma sunulduğu şekliyle" esasına göre sağlanmaktadır. Özellikle de, Sitenano Hizmetlerinin (veya bunların herhangi bir parçası, özelliği veya İçeriğinin) eksiksiz, doğru, belirli bir kalitede, herhangi bir şekilde güvenilir veya güvenli oldukları, tarafınızca (veya Nihai Kullanıcılarınız tarafından) öngörülen herhangi bir faaliyet, cihaz, işletim sistemi, tarayıcı, yazılım veya araç için uygun veya bunlarla uyumlu oldukları (veya herhangi bir zamanda bu niteliklere sahip olacakları), veya tarafınızın veya Nihai Kullanıcılarınızın (faaliyet gösterdiğiniz yargı alanı dâhilinde geçerli olanlar da dâhil olmak üzere) tabi olduğu herhangi bir kanuna uygun olduklarına veya çalıştırılmaları halinde her türlü virüs, yazılım hatası veya diğer zararlı bileşen veya program kısıtlamalarından arî olacaklarına dair tarafımızca herhangi bir beyan veya taahhüt verilmemektedir. Ayrıca, Sitenano Hizmetleri kapsamında adı geçen veya kullanıma sunulan herhangi bir kurum, ürün veya hizmet (tüm Üçüncü Taraf Hizmetleri de dâhil olmak üzere) tarafımızca desteklenmemektedir - bu nedenle lütfen bunları kullanmadan veya bunlardan başka şekillerde faydalanmadan önce doğru olduklarını teyit edin.

​Sitenano, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak (ancak bu yönde bir yükümlülük altında olmamak) kaydıyla, herhangi bir Kullanıcı Platformunuzu ve/veya Kullanıcı İçeriğini herhangi bir nedenle, bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman tarayabilir, izleyebilir ve/veya düzenleyebilir.

Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, Sitenano hiçbir durumda herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin "yayıncısı" olarak addedilemez, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini herhangi bir şekilde desteklemez ve herhangi bir Kullanıcı veya diğer herhangi bir tarafça Sitenano Hizmetlerinde ve/veya Sitenano Hizmetleri vasıtasıyla yüklenen, duyurulan, yayınlanan ve/veya kullanıma sunulan herhangi bir Kullanıcı İçeriği, bunlarla ilgili olarak herhangi bir tarafça gerçekleştirilen herhangi bir kullanım veya yaşanan herhangi bir kayıp, silme veya zarar bakımından veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yayınlanması veya bunlara erişilmesi ve/veya istinat edilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak tarafınızın veya başkalarının maruz kalabileceği herhangi bir ziyan, zarar, gider veya masraf bakımından hiçbir yükümlülük kabul etmez. Ayrıca, Sitenano, tarafınızca veya diğer herhangi bir tarafça karşılaşılabilecek herhangi bir yanlışlık, hakaret, karalama, yalan, müstehcenlik, pornografi, tahrik ve/veya yasa dışı ve/veya ihlal edici nitelikteki diğer Kullanıcı İçeriği nedeniyle herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır.

Sitenano Hizmetlerini kullanma ve/veya Sitenano Hizmetleri üzerinden veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetine bağlama ve/veya bunlarla ilişki kurma ile ilgili risklerin söz konusu olduğunu ve Sitenano’nun söz konusu kullanım ve/veya etkileşimlerin belirli bir şekilde sonuçlanacağını garanti edemeyeceğini ve etmediğini kabul etmekte ve bu tür etkileşimlerle bağlantılı olarak ve/veya bunların sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü riski, yükümlülüğü ve/veya zararı üstlenmektesiniz. Söz konusu riskler, diğerlerinin yanı sıra, Üçüncü Taraf Hizmetleri ve/veya Lisanslı İçerik ile ilgili olarak ve/veya bunlar tarafından yanlış bilgi verilmesini, garanti ve/veya sözleşme koşullarının ihlal edilmesini, hakların ihlal edilmesini ve netice kabilinden doğan bilumum tazminat taleplerini içerebilir.

Sitenano, Sitenano Hizmetlerinin kişisel içeriğin barındırılması amacıyla kullanılmasını önermemektedir ve bu tür içeriğin ihlal edilmesi veya zarar görmesi ile ilgili herhangi bir güvenlik veya bütünlük yükümlülüğü veya riskini kabul etmez.

Bazı Sitenano Hizmetlerinin hali hazırda BETA versiyonu halinde kullanıma sunulduğunu ve BETA testlerinin sürmekte olduğunu lütfen dikkate alınız, halen yazılım hataları içerebileceğini, kesintiler yaşanmasına neden olabileceğini ve planlanan veya belirlenen şekilde çalışmayabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. BETA aşamasındaki Sitenano Hizmetlerini kullanımınız, söz konusu Sitenano Hizmetlerinin BETA testlerine katılmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


11. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Geçerli yargı alanlarında kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, Sitenano, onun yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları, bağlı kuruluşları ve/veya aracıları (1) herhangi bir içeriğe ait olan veya herhangi bir içerikte yer alan hata, yanlışlık veya sapmalardan; (2) Sitenano Hizmetlerini kullanımınızla ilgili her türlü kişisel yaralanma veya maddi zarardan; (3) sunucularımıza ve/veya herhangi bir kişisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişilmesinden veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından; (4) Sitenano Hizmetlerine gönderilen veya Sitenano Hizmetlerinden alınan iletimde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (5) Sitenano Hizmetlerinde yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya başka şekillerde kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin veya Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasından veya görüntülenmesinden; (6) her türlü internet arızası, donanım arızası, elektrik kesintisi, grev, işçi-işveren anlaşmazlığı, ayaklanma, ihtilal, toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kıtlığı, yangın, sel, fırtına, deprem, patlama, doğal afet, savaş, terör,hükümet icraatı, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararı veya üçüncü taraflarca âdem-i ifa; ve/veya (7) Sitenano Hizmetlerinin tümünün veya Hizmetlerden herhangi birinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kullanım, veri, kâr, şerefiye kaybı ve diğer maddi olmayan kayıplar dâhil olmak üzere Sitenano’nun makul kontrolü dışında meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dâhil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya netice kabilinden doğan zararlar bakımından tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük altında tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlandırmalarının Sitenano’nun hizmetlerinin öneminin kısmen dikkate alınmasıyla belirlenen ve üzerinde mutabık kalınan bir risk dağıtımı anlamına geldiğini ve bu sınırlandırmaların Sitenano’nun söz konusu sorumlulukların doğma olasılığıyla ilgili olarak bilgilendirilmiş olduğu durumlarda bile geçerli olacağını kabul etmektesiniz.


12. Tazminat

Sitenano’yu, onun yetkililerini, yöneticilerini, hissedarlarını, çalışanlarını, bağlı kuruluşlarını ve aracılarını aşağıda belirtilenlerden doğan her türlü tazminat talebi, zarar, yükümlülük, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve gider (avukat ücretleri de dâhil olmak üzere) bakımından savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz: (1) bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya diğer herhangi bir Sitenano Koşulunun tarafınızca ihlal edilmesi; (2) her türlü telif hakkı, erişim hakkı, mülkiyet hakkı ve mahremiyet hakkı da dâhil olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf hakkının Kullanıcı Platformunuzdan veya Kullanıcı İçeriğinizden ve/veya Sitenano Hizmetlerinin lehinize başlattığı her türlü yasal işlem de dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Sitenano Hizmetlerini kullanmanızdan kaynaklanan nedenlerle tarafınızca ihlal edilmesi; (3) Kullanıcı Platformunuzun ve/veya Kullanıcı İçeriğinizin bir üçüncü tarafın zarara maruz kalmasına neden olduğuna dair diğer tür talep ve iddialar.


13. Genel

13.1. Değişiklikler ve Güncelleştirmeler

Sitenano, herhangi bir Sitenano Hizmetini (veya bunlara ilişkin herhangi bir özelliği veya bunlar için uygulanan fiyatları) önceden haber vererek veya vermeksizin dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme, askıya alma veya sonlandırma ve/veya herhangi bir nedenle Sitenano Hizmetlerinden herhangi birine erişiminizi iptal etme (Sitenano Hizmetleri ile bağlantılı olarak tarafınızca oluşturulmuş materyallerin tümünün kaldırılması da dâhil) ve/veya herhangi bir Sitenano Koşulunu dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilme hakkını saklı tutar. Bu Sitenano Hizmetlerinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesine ilişkin olarak Sitenano’nun size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğünün bulunmayacağını kabul etmektesiniz. Bu tür değişikliklerin ek Ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu Ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce tarafınıza bildirilecektir. Anılan Ücretleri ödememeniz veya ödemeyi reddetmeniz halinde (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kaydıyla) Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir (Bölüm 6'da ayrıntılı olarak açıklanan şekilde), söz konusu değişiklikleri etkinleştirmeksizin o tarih itibariyle güncel olan Sitenano Hizmetlerinizi desteklemeye devam edebilir veya tarafınıza alternatif Hizmetler sağlayabiliriz.


13.2. İlgili Kanun ve Yargı Yeri; Toplu Davadan Feragat

Sitenano Koşulları, bu koşullar kapsamında sağlanan haklar ve hukuki çözüm yolları ve bunlarla ve/veya Sitenano Hizmetleriyle, bunların yorumlanması, ihlali, sonlandırılması veya geçerliliği ile ilintili olan her türlü tazminat talebi ve ihtilaf, Sitenano Koşullarından veya ilgili herhangi bir işlem veya satın alma işleminden doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkiler, her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İlgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İlgili kanunlara uygun olmak kaydıyla, Sitenano ve sizin aranızdaki tüm ihtilaflar bireysel olarak çözümlenecektir ve bir toplu, konsolide veya temsili davanın (veya başkaları adına bir grup veya temsilci tarafından yürütülen diğer herhangi bir yasal takibin) bir şikâyetçisi veya üyesi sıfatıyla Sitenano’dan herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacaksınız.  

 

13.3. Bildirimler

Aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak tarafınıza bildirimde bulunabiliriz: (1) Sitenano Web Sitesi veya Kullanıcı Hesabı bünyesindeki Sitenano Hizmetleri vasıtasıyla; (2) tarafımıza vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecek olan e-posta mesajı yoluyla ve/veya (3) tarafımıza sağlamış olduğunuz herhangi bir telefon numarası veya posta adresi de dâhil olmak üzere diğer herhangi bir yolla. Bildirimde aksi belirtilmediği müddetçe, Sitenano’nun tarafınıza iletmiş olduğu bildirim, yukarıda anılan yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yayınlanması veya gönderilmesini takiben yirmi dört (24) saat sonra alınmış ve geçerli olarak addedilecektir.


13.4. İlişki

Sitenano Koşulları ile Sitenano Hizmetlerini kullanımınız, Sitenano ile tarafınız arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu yönünde yorumlanamaz.


13.5. Anlaşmanın Bütünlüğü

Bu Kullanım Koşulları, Sitenano Koşulları ve Sitenano’nun tarafınıza iletmiş olduğu diğer hukuki bildirimler veya ücret bildirimleri ile birlikte, konuları bakımından tarafınızla Sitenano arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder ve herhangi bir Sitenano Hizmetiyle ilgili olarak temsilcilerimiz arasında veya bunlar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere Sitenano ile tarafınız arasındaki gerek yazılı, gerekse sözlü her türlü eski veya eş zamanlı anlaşma, mutabakat, vaat, koşul, müzakere, taahhüt veya beyanın yerine geçer. Ayrıca, herhangi bir Sitenano Koşulunu kabul ederken Sitenano’nun herhangi bir vaadine, teşvikine, beyanına, ifadesine, açıklamasına veya açıklama yükümlülüğüne istinat etmediğinizi de kabul etmektesiniz.


13.6. Devir

Sitenano, onayınız olmaksızın ve tarafınıza önceden bildirimde bulunmaksızın bu koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Sitenano Hizmetlerine ve/veya Lisanslı İçeriğe ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir. Bu koşullar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi önceden Sitenano’dan yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemezsiniz. Sitenano’nun önceden alınacak açık ve yazılı onayı olmaksızın yapılacak her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilir. Her durumda, işbu Bölüm ‎15.6 uyarınca gerçekleştirilecek bir devir veya temlik işlemi kendiliğinden Sitenano’ya veya tarafınıza o tarihte geçerli olan herhangi bir Sitenano Hizmetini veya Üçüncü Taraf Hizmetini iptal etme hakkını tanımaz.


13.7. Hükümlerin Bölünebilirliği ve Feragat

Sitenano Koşullarında yer alan herhangi bir hükmün yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından geçersiz, kanuna aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz addedilmesi halinde, söz konusu hüküm bölünebilir olarak değerlendirilir ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Sitenano Koşullarının herhangi birine ilişkin bir ihlal veya temerrütten feragat edilmesi, daha önce yapılan veya daha sonra yapılacak olan herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak addedilmez.

Canlı Destek
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Temsilci yazıyor....

{{ offline_message }}

 web tasarım