Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası..

İşbu politikada kişisel bilgileri nasıl toplayabileceğimiz ve kullanabileceğimizin yanı sıra, bu bilgilere ilişkin olarak ziyaretçilerimiz ve kullanıcılarımızın sahip olduğu haklar ve seçenekler açıklanmaktadır.

Hizmetlerimizden herhangi birine erişmeden veya herhangi birini kullanmadan önce işbu politikayı okumanızı ve tamamen anladığınızdan emin olmanızı önemle tavsiye ederiz.

​İşbu Gizlilik Politikasında tanımlanmayan ve büyük harfle başlayan sözcükler, Kullanım Koşullarımızda kendilerine atfedilmiş olan anlamları taşıyacaktır.


1. Lütfen dikkatle okuyun!

İşbu Sitenano.com Gizlilik Politikası ("Gizlilik Politikası"), bizim (Ege Baskı Tasarım Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. - "Sitenano" veya "biz" ) kayıtsız ziyaretçilerimiz ve kayıtlı kullanıcılarımıza (her biri bir "Ziyaretçi" veya "Kullanıcı" (sırasıyla) veya "siz") ait bilgileri Sitenano’nun e-ticaret siteleri (www.sitenano.com ve alt alanlarının tümü de dâhil, mobil uygulamaları ("Mobil Uygulamalar") ve ilgili hizmetlerine (topluca, "Hizmetler") erişmeleri ve bunları kullanmaları ile bağlantılı olarak nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklamaktadır.

​Gizlilik Politikasının amacı, kişisel bilgilerinizi ne zaman, neden ve nasıl topladığımızı ve kullandığımızın yanı sıra, yasal haklarınızı size açıklamaktır. İşbu Gizlilik Politikasının bizimle yapmış olduğunuz herhangi bir sözleşmenin hükümlerini ya da ilgili veri koruma kanunları çerçevesinde sahip olabileceğiniz hakları geçersiz kılması amaçlanmamaktadır.

Hizmetlerimizden herhangi birine erişmeden ya da herhangi birini kullanmadan önce işbu politikayı okuyun ve kişisel bilgilerinize ilişkin uygulamalarımızı tam olarak anladığınızdan emin olun. Eğer uygulamalarımıza karşı çıkıyorsanız, Hizmetlerimizden herhangi birini herhangi bir şekilde kullanmaktan kaçınmalı ya da kullanmaya son vermelisiniz. 


2. Hangi bilgileri topluyoruz?

2.1. Ziyaretçi ve Kullanıcı Bilgileri

Ziyaretçilerimiz ve Kullanıcılarımıza ait iki tür bilgi topluyoruz:

1.Bir Ziyaretçiye veya tanımlanmayan Kullanıcıya ait, bize verilen veya Hizmetleri kullanması vasıtasıyla otomatikman toplanan, tanımlanmayan ve tanımlanamayan bilgiler ("Kişisel Olmayan Bilgiler"). Bu tür Kişisel Olmayan Bilgiler, bilgilerin toplanmış olduğu Ziyaretçi veya Kullanıcıyı tanımlayabilmemize olanak vermez. Topladığımız Kişisel Olmayan Bilgiler ağırlıklı olarak, Ziyaretçiler ve Kullanıcıların Hizmetlerdeki göz atma ve tıklama faaliyetleri, oturum ısı haritaları ve kaydırmalar, Ziyaretçi veya Kullanıcının cihazına ilişkin tanımlayıcı olmayan bilgiler, işletim sistemi, internet tarayıcısı, ekran çözünürlüğü, dil ve klavye ayarları, internet servis sağlayıcısı, başvuran sayfalar/çıkış sayfaları, tarih/zaman damgaları vs. gibi teknik ve birleştirilmiş kullanım bilgilerinden oluşur.


2.Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler, yani bir kişiyi tanımlayan veya makul bir çaba sonucunda bir kişinin tanımlanmasını sağlayan veya kişisel ya da hassas nitelikteki bilgiler ("Kişisel Bilgiler"). Topladığımız Kişisel Bilgiler ağırlıklı olarak irtibat bilgileri (ör. e-posta adresi veya telefon numarası), yalnızca Ücretli Hizmetlerin Kullanıcılarından toplanan fatura bilgileri (isim, fatura adresi, ödeme yöntemi ve işlem detayları), bir göz atma veya kullanım oturumuna ilişkin ayrıntılar (IP adresi, coğrafi konum ve/veya benzersiz aygıt tanımlayıcı), bağlantılı üçüncü taraf hesaplarına ilişkin ayrıntılar (örneğin bağlantılı bir Google veya Facebook hesabının e-posta adresi veya kullanıcı adı), bize verilen taranmış kimlik belgeleri (örneğin nüfus kağıdı, ehliyet, pasaport veya resmi şirket tescil belgeleri), yazışmalar (Hizmetlerimiz vasıtasıyla yapılan veya Hizmetlerimiz için karşıya yüklenmiş olanlar da dâhil) ve Ziyaretçiler ve/veya Kullanıcıların Hizmetlere erişmeleri ve/veya Hizmetleri kullanmaları vasıtasıyla bize verilen tüm diğer Kişisel Bilgilerden oluşur. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Kişisel Bilgiler ile bağlantılı veya Kişisel Bilgilere bağlı Kişisel Olmayan Bilgiler de (örneğin, sunduğumuz Hizmetleri geliştirmek amacıyla), bu bağlantı veya bağ mevcut olduğu sürece tarafımızca Kişisel Bilgi addedilir ve Kişisel Bilgi gibi muamele görür.


2.2. Kullanıcı Sitesi Kullanıcısı Bilgileri

Ayrıca, Kullanıcılarımızın sitelerinin ve hizmetlerinin ziyaretçileri ve kullanıcılarına ("Kullanıcı Sitesi Kullanıcıları") ait benzer bilgileri de yalnızca Kullanıcılarımız için ve onlar adına toplayabiliriz (aşağıda Bölüm 6 da ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde).


3. Bu bilgileri nasıl topluyoruz?

Kullandığımız iki ana yöntem bulunmaktadır:

1.Hizmetleri kullanımınızdan bilgi topluyoruz. Web Sitesine veya herhangi bir Kullanıcı Sitesine göz attığınız, bir Kullanıcı Hesabı oluşturduğunuz, Kullanıcı Sitenizi düzenlediğiniz ve bilgileri ve içerikleri karşıya yüklediğiniz ve/veya herhangi bir Sitenano hizmetini kullandığınız zaman, bunun farkındayız ve ister bağımsız olarak ister aşağıda Bölüm 8'de ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde "çerezlerin" ve diğer izleme teknolojilerinin kullanımı da dâhil olmak üzere, aşağıda Bölüm 9'da ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde üçüncü taraf hizmetlerinin yardımıyla genel olarak bu kullanımları, oturumları ve ilgili bilgileri bir araya getirecek, toplayacak ve kaydedeceğiz.

2.Bize kendi isteğinizle verdiğiniz bilgileri topluyoruz. Örneğin, Hizmetlerimize kaydolduğunuz, Facebook veya Google gibi üçüncü taraf hizmetleri vasıtasıyla Hizmetlerimize giriş yaptığınız, satın alma işlemleri gerçekleştirdiğiniz ve/veya alan adlarını tescil ettiğiniz, Hizmetlerimizden herhangi birini kullanırken bu tür Kişisel Bilgileri gönderdiğiniz veya karşıya yüklediğiniz ve/veya herhangi bir iletişim kanalından (örneğin Sitenano iletişim formları, e-posta) bizimle doğrudan irtibata geçtiğiniz zaman bize verdiğiniz bilgileri topluyoruz.

3.Ayrıca, aşağıda 8. Maddede belirtildiği üzere üçüncü taraf kaynaklardan da bilgi topluyoruz.


4. Bu bilgileri neden topluyoruz?

Bu tür Kişisel Olmayan ve Kişisel Bilgileri şu amaçlar doğrultusunda topluyoruz:

 1. Hizmetleri sağlamak ve çalıştırmak 
 2. Ziyaretçiler ve Kullanıcıların ortak veya kişisel tercihleri, deneyimleri ve sorunlarına uygun olarak Hizmetlerimizi daha da geliştirmek, özelleştirmek ve iyileştirmek 
 3. Kullanıcılarımıza kesintisiz müşteri desteği ve teknik destek sağlamak 
 4. Hizmetlere ilişkin genel veya kişiselleştirilmiş bildirimler ve promosyon iletileri ile Ziyaretçilerimiz ve Kullanıcılarımıza ulaşabilmek (aşağıda Madde 10'da ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde)
 5. Bazı etkinlikler ve promosyonlara olanak ve destek sağlamak ve bunları sunmak, katılımcıların uygunluğunu belirlemek, performanslarını izlemek, kazananlarla irtibata geçmek ve ödüller ile hakları vermek 
 6. Bizim veya iş ortaklarımızın ilgili hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek için kullanabileceği birleştirilmiş istatistiksel veriler ve diğer birleştirilmiş ve/veya çıkarıma dayalı Kişisel Olmayan Bilgiler oluşturmak
 7. Veri güvenliği ve sahteciliği önleme kabiliyetlerimizi artırmak 
 8. Tüm ilgili kanunlar ve yönetmeliklere uymak 

Aşağıdaki konularda tatmin olduğumuz takdirde Kişisel Bilgilerinizi yalnızca 4. Maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacağız

 1. Kişisel Bilgilerinizi kullanmamız sizinle aramızdaki bir sözleşmeyi icra etmek ya da sizinle bir sözleşme akdetmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek için gerekli ise (örneğin size bir e-ticaret sitesi oluşturucu sağlamak, size müşteri desteği ve teknik destek sağlamak için) veya
 2. Kişisel Bilgileri kullanmamız ilgili herhangi bir yasa ya da yönetmelik uyarınca bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli ise veya
 3. Kişisel Bilgileri kullanmamız bir şirket olarak meşru menfaatlerimizi desteklemek için gerekli ise (örneğin kullanıcı trendlerini tanımlayarak Hizmetlerimizi, Sitenano kampanyalarının etkinliğini sürdürmek ve geliştirmek ve teknik sorunları tanımlamak için), yeter ki her zaman orantılı bir şekilde yapılsın ve gizlilik haklarınız gözetilsin.


Hizmetlerimizi 18 yaşından küçük çocukların kullanılmasına izin verilmez. 18 yaşından küçük hiç kimse bize herhangi bir Hizmetimiz vasıtasıyla hiçbir Kişisel Bilgi vermemelidir. 18 yaşından küçük çocuklardan Kişisel Bilgileri bilerek toplamıyoruz. Ebeveynler ve vasiler çocuklarının faaliyetlerini her zaman denetlemelidir.


5. Bilgilerinizi nerede saklıyoruz?

5.1. Sitenano Ziyaretçileri, Sitenano Kullanıcıları ve Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Bilgileri

Hizmetlerimizin uygun bir şekilde sunulması için gerektiğinde ve/veya kanunlarca zorunlu tutulduğu takdirde, diğer yetki alanlarındaki yetkili iştiraklerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız tarafından güvenli bulut depolama alanlarında tutulabilir, işlenebilir ve saklanabilir.

Sitenano adına Kişisel Bilgilerinizi saklayan ve işleyen Sitenano iştirakleri ve hizmet sağlayıcılarının her biri, endüstri standartlarına uygun olarak ve yetki alanlarında geçerli daha düşük düzeydeki kanuni şartlara bakılmaksızın bu bilgileri koruma ve emniyet altına almaya sözleşme hükümleri ile mecburdur.


5.2 Kullanıcıya’ ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir: 

 1. Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, 
 2. Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi, 
 3. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.


Talep edilmesi halinde, Sitenano size Kişisel Bilgilerinizi saklayıp saklamadığımız konusunda bilgi verecektir. Dilerseniz tarafımızdan bu bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Talebinize makul bir süre içerisinde yanıt vereceğiz.

Sitenano hesabınızı kalıcı olarak silmenin Sitenano’nun veritabanlarında yer alan tüm bilgileri sileceğini lütfen unutmayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra Sitenano Hizmetlerinden hiçbirini artık kullanamazsınız; Kullanıcı Hesabınız ve tüm bilgileri kalıcı olarak kaldırılacak ve Sitenano ileride hesabınızı geri yükleyemeyecek ve bilgilerinizi geri getiremeyecektir. Eğer ileride Sitenano ile temasa geçerseniz, sistem hesabınızı tanımayacak ve Destek görevlileri silinen hesabı bulamayacaktır.


6. Kullanıcı sitesi kullanıcısı bilgileri

Sitenano, Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarına ait bazı Kişisel Olmayan ve Kişisel Bilgileri ("Kullanıcı Sitesi Kullanıcısı Bilgileri") yalnızca Kullanıcılarımız adına ve Kullanıcılarımızın talimatıyla toplayabilir, saklayabilir ve işleyebilir. Örneğin Kullanıcılarımızın her biri, Gmail gibi üçüncü taraf hizmetlerinden kişilerini içe aktarabilir veya kendi Kullanıcı Siteleri vasıtasıyla kişileri diğer bir şekilde toplayabilir ve yönetebilir. Bunun üzerine bu kişiler Kullanıcı adına Sitenano’da depolanır.

Bu amaçlar doğrultusunda, Sitenano bu Kullanıcı Sitesi Kullanıcısı Bilgileri için "Denetleyici" değil de "İşlemci" hizmetini görmektedir ve bu şekilde addedilecektir. Bu Kullanıcı Sitelerini denetleyen ve işleten Kullanıcılar bu Kullanıcı Sitesi Kullanıcısı Bilgilerinin "Denetleyicileri" olarak addedilecektir ve ilgili tüm yetki alanlarındaki tüm gizlilik ve veri koruma kanunları da dâhil, bu Kullanıcı Sitesi Kullanıcısı Bilgilerinin toplanması ve denetlenmesi konusunda geçerli tüm kanunlar ve yönetmeliklere uymaktan sorumludur.

Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarınızın Kişisel Bilgilerinin güvenliği, bütünlüğü ve yetkili kullanımı ve bu bilgilerin toplanması ve kullanılması için gereken onaylarla izinleri almak ve her türlü adil bilgi işleme bildirimlerini yapmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Sitenano Kullanıcılara veya Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarına hukuki danışmanlık sağlayamaz, ancak tüm Kullanıcıların kendi Kullanıcı Sitelerinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler uyarınca açık ve kapsamlı gizlilik politikaları yayınlamalarını ve bulundurmalarını ve tüm Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarının bu politikaları dikkatle okumalarını ve kabul ettiklerinden emin olmalarını öneririz. Kullanıcı Sitesi Kullanıcısı Bilgilerinin Sitenano tarafından nasıl muamele göreceği konusunda daha fazla bilgi için (ki bu husus Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarınıza sağladığınız özel bildirim ve/veya Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarınızdan aldığınız onay için önemli olabilir), aşağıdaki Madde 8, 13 ve 14'e bakabilirsiniz.

Eğer Kullanıcılarımızdan herhangi birinin bir Ziyaretçisi, Kullanıcısı veya müşterisi iseniz lütfen bu paragrafı okuyun: Sitenano’nun Kişisel Bilgilerini işlediği bireysel Kullanıcı Sitesi Kullanıcıları ile doğrudan hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Eğer Kullanıcılarımızdan herhangi birinin bir Ziyaretçisi, Kullanıcısı veya müşterisi iseniz ve Kişisel Bilgilerinize ilişkin herhangi bir talepte bulunmak veya soru sormak isterseniz, lütfen o Kullanıcı/Kullanıcılar ile doğrudan irtibata geçin. Örneğin, Sitenano tarafından Kullanıcıları adına işlenen hatalı bilgilere erişmek, bu bilgileri düzeltmek, değiştirmek veya silmek isterseniz, lütfen talebinizi (bu verilerin "Denetleyicisi" olan) ilgili Kullanıcıya yöneltin. Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarına ait herhangi bir Kişisel Bilgiyi kaldırmamız talep edildiği takdirde, bu talebe otuz (30) gün içerisinde yanıt vereceğiz. Kullanıcımız tarafından bize aksi yönde bir talimat verilmedikçe, ona ait Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini aşağıda Bölüm 13 tde belirtilen süre zarfında muhafaza edeceğiz.


7. Kişisel bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması

Sitenano Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflarla yalnızca aşağıdaki şekillerde ve durumlarda paylaşabilir (veya diğer bir şekilde bu bilgilere erişmelerine izin verebilir):


7.1. Üçüncü Taraf Hizmetleri:

Sitenano, sundukları hizmetler ve çözümler kendi hizmetlerimiz ve çözümlerimizi tamamlayan, kolaylaştıran ve destekleyen birtakım seçkin hizmet sağlayıcıları ile ortaklık yapmaktadır. Bu hizmetler ve çözümler arasında barındırma ve sunucu barındırma hizmetleri, iletişim ve içerik dağıtım ağları (CDN), veri güvenliği ve siber güvenlik hizmetleri, faturalandırma ve ödeme işleme hizmetler, alan adı tescil işlemleri, sahteciliği tespit ve önleme hizmetleri, web analizi, e-posta dağıtım ve izleme hizmetleri, oturum kayıt ve uzaktan erişim hizmetleri, performans ölçümü, veri optimizasyonu ve pazarlama hizmetleri, içerik sağlayıcıları ve bizim hukuki danışmanlarımız ve mali müşavirlerimiz (topluca, "Üçüncü Taraf Hizmeti/Hizmetleri") bulunmaktadır.

Bu Üçüncü Taraf Hizmetleri Ziyaretçilerimizin ve Kullanıcılarımızın Kişisel Bilgileri ve/veya Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini, her birinin Hizmetlerimiz ve işimizin kolaylaştırılması ve desteklenmesindeki belirgin rolleri ve amaçlarına bağlı olarak, tamamen veya kısmen alabilir veya bu bilgilere diğer bir şekilde erişebilir ve yalnızca bu amaçlar doğrultusunda kullanabilir.

Her ne kadar Hizmetlerimiz başka web sitelerine ve hizmetlere bağlantılar içeriyor olabilse de, bu web sitelerinin ve hizmetlerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı dikkate alınız ve Hizmetlerimizi terk ettiğiniz zaman uyanık olmanızı ve ziyaret ettiğiniz her bir web sitesi ve hizmetin ve tüm web siteleri ve hizmetlerin gizlilik beyanlarını Kişisel Bilgilerinizi vermeden önce okumanızı şiddetle tavsiye ederiz. İşbu Gizlilik Politikası bu tür bağlantı verilen üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleri için geçerli değildir.


7.2.Yasaların Uygulaması, Yasal Talepler ve Görevler:

Kişisel veri koruma kanunlarınca izin verilen durumlarda, Sitenano bir mahkeme celbi, yasal takip, arama emri veya mahkeme emri gibi yasal bir talep uyarınca veya ilgili kanunların bizi zorunlu tuttuğuna samimiyetle inandığımız takdirde ilgili kanunlar uyarınca, size haber vererek veya vermeden Kişisel Bilgilerinizi ifşa edebilir veya diğer bir şekilde başkalarının Kişisel Bilgilerinize erişmelerine izin verebilir.


7.3. Hakların ve Güvenliğin Korunması:

Bunu yapmanın Sitenano’nun, Kullanıcılarımızdan birinin, bir Kullanıcı Sitesi Kullanıcısının veya genel halktan birinin hakları, mülkleri veya kişisel güvenliğini koruyacağına samimiyetle inandığımız takdirde, Sitenano, size haber vererek veya vermeden Kişisel Bilgilerinizi paylaşabilir.


7.4. Sosyal Medya Özellikleri ve Çerçeveli Sayfalar:

Hizmetlerimiz "Facebook ile Bağlan" veya "Google ile Giriş Yap" özellikleri, "Facebook Beğen" butonu, "Bunu Paylaş" butonu gibi bazı Sosyal Medya özellikleri ve pencere öğeleri, tek seferlik oturum açma özellikleri ("Sosyal Medya Özellikleri") içermektedir. Bu Sosyal Medya Özellikleri, IP adresiniz ve Web Sitemizde hangi sayfayı ziyaret ettiğiniz gibi bilgileri toplayabilir ve düzgün çalışmalarına olanak vermek için bir çerez yerleştirebilir. Sosyal Medya Özellikleri bir üçüncü tarafça veya doğrudan Hizmetlerimiz üzerinde barındırılmaktadır. Bu tür üçüncü taraflarla etkileşimleriniz bizim değil, onların politikalarına tabidir.

Hizmetler ayrıca, Web Sitemiz ve Hizmetlerimizin görünümü ve hissi muhafaza edilirken Üçüncü Taraf Hizmetleri ve diğer taraflara ve diğer taraflardan içerik sağlamak için, örneğin sayfa çerçeveleme teknikleri ("Çerçeveler") vasıtasıyla Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflarla doğrudan paylaşmanıza olanak verebilir. Bu tür Çerçeveler vasıtasıyla herhangi bir Kişisel Bilgiyi paylaşırsanız, gerçekte bu bilgiyi bize değil, üçüncü taraflara sağladığınızı ve üçüncü tarafların Sosyal Medya Özellikleri ile yapılan bu etkileşimlerin ve paylaşımların da bizim değil, bu üçüncü tarafların politikalarına tabi olduğunu lütfen dikkate alınız.


8. Çerezler ve Diğer izleme teknolojilerinin kullanımı

Sitenano, pazarlama, analiz ve teknoloji ortakları ile beraber, bazı gözleme ve izleme teknolojileri (örneğin çerezler, işaretçiler, pikseller, etiketler ve betikler) kullanmaktadır. Bu teknolojiler Hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmek, sağlamak ve geliştirmek için ve Kullanıcılarımız ile onların Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sağlamak için kullanılmaktadır. Örneğin, bu teknolojiler sayesinde, Kullanıcılarımızın tercihlerini ve kimlik doğrulaması yapılmış oturumları sürdürebiliyor ve izleyebiliyor, Hizmetlerimizi daha güvenli hale getirebiliyor, teknik sorunları, kullanıcı trendlerini ve kampanyaların etkinliğini tespit edebiliyor, Hizmetlerimizin genel performansını izleyebiliyor ve artırabiliyoruz.

Çerez yerleştiren veya Hizmetlerimiz vasıtasıyla diğer izleme teknolojilerini kullanan Üçüncü Taraf Hizmetlerinin nasıl bilgi topladıkları ve bu bilgileri nasıl sakladıklarına ilişkin kendi politikaları olabileceğini lütfen dikkate alınız. Bu uygulamalar Gizlilik Politikamızın kapsamında değildir ve bunlar üzerinde herhangi bir denetimimiz bulunmamaktadır.


Çerezler: Bu teknolojilerden bazılarının düzgün çalışabilmesi için, küçük bir veri dosyasının ("çerez") cihazınıza indirilmesi ve orada depolanması gerekir. Varsayılan olarak, oturum ve kullanıcı kimliği doğrulama, güvenlik, Kullanıcının tercihlerini saklamak (ör. varsayılan dil ve ayarlara ilişkin), bağlantı kararlılığı (ör. karşıya medya yüklemek, e-ticaret özelliklerini kullanmak için vs.) hizmetlerimizin performansını ve pazarlama kampanyalarını izlemek ve Hizmetlerimizi genel anlamda sağlamak ve geliştirmek için bazı kalıcı çerezler kullanıyoruz.

Çerezleri silmek veya engellemek isterseniz, çerezlerin depolandığı dosyanın veya dizinin konumunu nasıl bulabileceğiniz konusundaki talimatlar için internet tarayıcınızın yardım ve destek bölümüne bakabilirsiniz. 

Çerezlerimizi silmenin veya gelecekteki çerezleri veya izleme teknolojilerini devre dışı bırakmanın Hizmetlerimizin bazı alanlarına veya özelliklerine erişmenizi engelleyebileceğini veya kullanıcı deneyiminizi diğer bir şekilde olumsuz etkileyebileceğini lütfen dikkate alınız.


Açık Gifler: Biz ve bazı Üçüncü Taraf Hizmetleri, Hizmetlerimizin etkinliğini ve performansını ölçerek Hizmetlerimizi gerek bizim geliştirmemize, gerekse de Üçüncü Taraf Hizmetlerinin geliştirmesine olanak veren ve açık gifler (Web İşaretçileri/Web Böcekleri olarak da bilinir) olarak adlandırılan bir yazılım teknolojisini kullanabiliriz. Açık gifler işlev açısından çerezlere benzer, benzersiz bir tanımlayıcıya sahip küçük grafiklerdir, ancak bunlar cihazınızda depolanmak yerine Hizmetlerimiz içerisinde gömülüdür.


Flash ve HTML5: Biz ve bazı Üçüncü Taraf Hizmetleri ayrıca "Flash çerezleri" ve "HTML5" olarak bilinen bazı izleme teknolojilerini de, ağırlıklı olarak reklam amaçları doğrultusunda kullanabiliriz. Çeşitli tarayıcılar bu teknolojilerin kaldırılması veya engellenmesi için kendi yönetim araçlarını sunabilirler ve bu izleme teknolojilerinin Sitenano tarafından sağlanmadığını ve bu nedenle doğruluğu, eksiksizliği ve kullanılabilirliği konusunda garanti veremeyeceğimizi lütfen dikkate alınız.


Davranışsal Hedefleme/Yeniden Hedefleme: Bazı Üçüncü Taraf Hizmetleri ve reklam ağları Web Sitemiz, Sitenano Hizmetleri ve mobil uygulamalarında reklamlar sergileyebilir veya başka web sitelerindeki reklamlarımızı yönetebilir. Bu taraflar, ilgi alanlarınız ve tercihlerinize uygun hedefli reklamlar sunmak amacıyla Hizmetler ve farklı üçüncü taraf Hizmetlerindeki faaliyetlerinize dair belli bilgileri toplamak için bazı izleme teknolojilerini kullanabilirler.


Kullanıcı Bilgilerine Bilgi Eklenmesi: Herkese açık veritabanları ve kendilerinden bilgi satın almış olduğumuz üçüncü taraflar da dâhil, başka kaynaklardan size ait bilgileri alabilir ve bu bilgileri hâlihazırda elimizde bulunan size ait bilgilerle birleştirebiliriz. Bunu yapmak kayıtlarımızı güncellememizi, genişletmemizi ve incelememizi, yeni müşteriler tespit etmemizi ve ilginizi çekebilecek ürün ve Hizmetler sunmamızı sağlayacaktır. Kişisel Bilgilerinizi bu üçüncü taraflardan aldığımız durumlarda, bu üçüncü tarafların sözleşme hükümleri ile Kişisel Bilgilerinizin bize ifşa edileceği ve kullanmadan önce Kişisel Bilgilerinizin doğru olduğundan emin olmamızı sağlayacak tedbirleri aldığımız konusunda sizi bilgilendirmek zorunda olduğundan emin oluruz. Eğer bize başkalarına ait kişisel bilgiler verirseniz veya başkaları size ait kişisel bilgileri bize verirse, o bilgileri yalnızca bize verildiği belirli amaç doğrultusunda kullanacağız.


9. Sitenano’dan Gelen İletişimler

Hizmet ve Faturalandırma İletileri:

Sitenano sizinle Hizmetlerimize veya Hizmetlerimizi kullanmanıza ilişkin olarak irtibat kurabilir.

Örneğin, belli bir Hizmete geçici olarak bakım için ara verildiği takdirde, destek talebinizi veya e-postanızı yanıtlamak, güncel veya yaklaşan abonelikleriniz için yaklaşan veya gecikmiş ödemelere ilişkin hatırlatmalar veya uyarılar göndermek, Kullanıcı Sitenize ilişkin kötüye kullanmaya dair şikâyetleri iletmek ve sizi Hizmetlerimizdeki önemli değişiklikler konusunda bilgilendirmek için (kullanabileceğimiz vasıtalardan herhangi biriyle) size bildirimde bulunabiliriz.

Bu tür iletileri alabilmeniz önemlidir. Bu nedenle, artık bir Sitenano Ziyaretçisi ya da Kullanıcısı olmadıkça (bunu hesabınızı devre dışı bırakarak yapabilirsiniz), bu tür Hizmet ve Faturalandırma İletilerini almama talebinde bulunamazsınız.


10. Kişisel bilgilerinize ilişkin haklarınız

Kişisel Bilgileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanız önemlidir. Bu nedenle Kişisel Verileri Koruma Kanunu sayfasını ayrıca incelemenizi öneririz.

Talep edilen Kişisel Bilgileri ifşa etmeden önce, kimliğinizi doğrulamak için ve güvenliği sağlamak için sizden ek bilgiler isteyebiliriz. Kanunlarca izin verilen durumlarda (örneğin eğer talebiniz temelsiz ya da aşırı ise) bir ücret alma hakkımız saklıdır.

Veri koruma konusundaki yerel denetleyici kurumunuza bir şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz (ancak önce bizimle temasa geçmenizi öneririz).

Eğer bir Sitenano Ziyaretçisi ya da Kullanıcısı iseniz ve bizde sakladığınız Kişisel Bilgilere (size veya Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarınıza ait) erişim sağlamak, bir kopyasını almak ve/veya bizim bu bilgilerde düzeltmeler yapmamızı istediğiniz veya doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda üçüncü taraflara ifşa etmiş olduğumuz size ait Kişisel Bilgilerin bir listesini talep etmek istediğiniz takdirde lütfen bizimle iletişime geçiniz. Talebinizi derhal yerine getirmek için, dikkate alınması gereken yasal ve izin verilen diğer hususlar ışığında her türlü makul çabayı göstereceğiz (talebinizi yerine getirebilmek için sizden başka bilgiler talep etmemiz gerekmedikçe).​ 

Sitenano hesabınızı kalıcı olarak silmenin tüm bilgilerinizi Sitenano’nun veritabanlarından sileceğini lütfen unutmayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra Sitenano Hizmetlerinden hiçbirini artık kullanamazsınız; Kullanıcı Hesabınız ve tüm bilgileri kalıcı olarak kaldırılacak ve Sitenano ileride hesabınızı geri yükleyemeyecek ve bilgilerinizi geri getiremeyecektir. Eğer ileride Sitenano ile temasa geçerseniz, sistem hesabınızı tanımayacak ve ilgili sistem görevlileri silinen hesabı bulamayacaktır.


11. Sorular ve Şikâyetler

Eğer Kişisel Bilgileri toplamamız, kullanmamız ve ifşa etmemize ilişkin herhangi bir soru veya kaygınız varsa veya eğer bizim işbu Gizlilik Politika’ya da ilgili veri koruma kanunlarına uymadığımıza inanıyorsanız, lütfen bizimle temasa geçin, irtibat bilgilerimiz işbu Gizlilik Politikasının sonunda yer almaktadır.

Veri Koruma Görevlisi ekibimiz şikâyeti inceleyecek ve bir ihlalin söz konusu olup olmadığına ve varsa, hangi tedbirlerin alınması gerektiğine karar verecektir.

Gizlilik konusundaki tüm şikâyetleri son derece ciddiye alır ve şikâyetinizi bir an önce çözümlemek için her türlü makul çabayı gösteririz. Hedeflediğimiz yanıt süresi 30 gündür.

Prosedürlerimizin şikâyetinizi adil ve hızlı bir şekilde ele alacağını ümit ediyoruz. Ancak eğer memnun kalmazsanız, veri koruma konusundaki yerel yetkili mercilerinize de şikâyette bulunabilirsiniz ancak şikâyetinizi çözümlemeye çalışmamız için önce bizimle temasa geçmenizi öneririz.


13. Veri Saklama

Kişisel Bilgilerinizi (ve Kullanıcı Sitesi Kullanıcısı Bilgilerinizi de) Kullanıcı Hesabınız aktif olduğu veya size Hizmetleri sağlayabilmek için işbu Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde ya da diğer bir şekilde ihtiyaç duyulduğu sürece saklayabiliriz.

Bu Kişisel Bilgileri siz Kullanıcı Hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra ve/veya belli Hizmetleri kullanmaya son verdikten sonra dahi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için makul ölçüde gerektikçe, Kullanıcılarımız veya Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarına ilişkin anlaşmazlıkları çözümlemek, sahteciliği ve kötüye kullanmayı önlemek, anlaşmalarımızı uygulamak ve/veya meşru çıkarlarımızı korumak için bu Kişisel Bilgileri saklamaya devam edebiliriz.

Elimizdeki bilgiler için geçerli bir veri saklama politikamız bulunmaktadır. Kişisel Bilgilerinizin artık gerekmediği durumlarda bilgilerinizin güvenli bir şekilde silinmesini sağlayacağız.


14. Güvenlik

Sitenano, fiziksel, elektronik ve yöntemsel tedbirler de dâhil olmak üzere, bizimle paylaştığınız Kişisel Bilgileri korumak için tasarlanmış güvenlik tedbirlerini almıştır. Hizmetlerimizin çoğu alanında HTTPS güvenli erişim sunmaktayız; belirli satın alma formlarımız vasıtasıyla hassas ödeme bilgilerinin iletilmesi (örneğin kredi kartı numarası gibi) endüstri standardındaki SSL/TLS şifreli bir bağlantı ile korunmaktadır ve düzenli olarak bir PCI DSS (Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standartları) sertifikasını düzenli olarak muhafaza etmekteyiz. Ayrıca sistemlerimizi muhtemel zayıf noktalar ve saldırılara karşı sürekli izlemekteyiz ve Hizmetlerimizin güvenliğinin ve Ziyaretçilerimiz ile Kullanıcılarımızın gizliliğinin korunmasını daha da artıracak yeni yollar ve Üçüncü Taraf Hizmetlerinin arayışındayız.

Sitenano tarafından alınan tüm önlemlere ve gösterilen tüm çabalara rağmen, Kişisel Bilgilerinizin, Kullanıcı Sitesi Kullanıcısı Bilgilerinin ve karşıya yüklediğiniz, yayınladığınız veya diğer bir şekilde Sitenano veya bir başkası ile paylaştığınız tüm diğer Kullanıcı İçeriklerinin mutlak korunmasını ve güvenliğini garanti edemeyiz ve etmiyoruz.

Bu yüzden, Kullanıcı Hesabınız ve Kullanıcı Siteniz için güçlü şifreler koymanızı ve ifşa edilmesinin size önemli veya telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğine inandığınız hassas bilgileri bize sağlamaktan kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Dahası, Hizmetlerimizdeki bazı alanlar diğerlerinden daha az güvenli olduğu için (örneğin, Destek forumundaki destek talebinizi "Özel" yerine "Herkese Açık" olarak belirttiğinizde veya SSL olmayan bir sayfaya geçtiğinizde) ve e-posta ile anlık mesajlaşma güvenli iletişim şekilleri olarak kabul edilmediği için, bu alanlardan hiçbirinde veya bu yöntemlerden herhangi biriyle hiçbir Kişisel Bilgiyi paylaşmamanızı rica ve şiddetle tavsiye ederiz.


15. Kullanıcı içerikleri

Bazı alanlarda sağladığınız bir bilginin bu alanlara erişen başkaları tarafından okunabileceği, toplanabileceği ve kullanılabileceğini lütfen unutmayın ve bu durumlarda Kişisel Bilgilerinizi bu alanlardan kaldırmamız mümkün olmayabilir.

Örneğin, ilgili profilinize bir üçüncü taraf uygulaması ile giriş yapmışken (ör. Facebook sosyal eklenti uygulaması) bir yorum yayınlamak için o uygulamayı kullanırsanız ve o uygulama vasıtasıyla platformda yayınladığınız Kişisel Bilgileri kaldırmak isterseniz, o uygulamaya giriş yapma veya o uygulamanın sağlayıcısı ile irtibata geçmelisiniz.

Her halükarda, bu alanlarda herkese açık bir şekilde yayınlamak istemediğiniz bir bilgiyi yayınlamaktan (veya bilgiyi yayınlamak için herhangi bir yayınlama aracını kullanmaktan) kaçınmanızı öneririz.

Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini Kullanıcı Hesabınıza karşıya yüklediğiniz veya Kullanıcı Sitenizde yayınladığınız ve Herhangi bir Hizmetin kullanımı bağlamında diğer bir şekilde sağladığınız takdirde, bunun riski size aittir. Kişisel Bilgilerinizi korumak için yeterli güvenlik tedbirlerini almış durumdayız. Bununla beraber, Kullanıcı İçeriklerinize erişebilen diğer Kullanıcıların veya halktan kişilerin eylemlerini kontrol edemeyiz ve Kullanıcı Sitenizde sizin veya bizim koymuş olduğumuz gizlilik ayarlarının veya güvenlik tedbirlerinin (örneğin, Kullanıcı Sitenizdeki şifre korumalı alanlar da dâhil) devre dışı bırakılmasından sorumlu tutulamayız. Sizin tarafınızdan veya bizim tarafımızdan kaldırıldıktan sonra dahi, bir Kullanıcı İçeriği herhangi bir üçüncü tarafça (Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarınızdan herhangi biri de dâhil) kopyalanmış veya depolanmış olduğu takdirde, o Kullanıcı İçeriği önbellekteki veya arşivlenen sayfalarda görüntülenmeye devam edilebileceğini biliyor ve kabul ediyorsunuz. Açıkça belirtmek gerekirse, herkese açık olmasını istemediğiniz bir bilgiyi karşıya yüklemenizi ve yayınlamanızı önermeyiz.


16. Kullanım Koşulları, Güncellemeler ve yorum

İşbu Gizlilik Politikasını ilgili kanunlar uyarınca ve bilgileri toplama, kullanma ve saklama uygulamalarımızda yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncelleyebiliriz. "Önemli" addettiğimiz herhangi bir değişiklik yaptığımız takdirde (tamamen kendi iyi niyetli takdirimize bağlı olarak), mevzubahis değişiklik yürürlüğe girmeden önce sizi bilgilendireceğiz (Kullanım Koşulları Madde 15.3'te belirtilen bildirim yöntemlerinden birini kullanarak). Gizlilik uygulamalarımız hakkındaki en yeni bilgiler için bu sayfayı belirli aralıklarla gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Aksi belirtilmedikçe, Web Sitemiz, Sitenano Hizmetleri, Mobil Uygulamalar ve diğer Hizmetlere ilişkin olarak en güncel Gizlilik Politikamız, siz ve Kullanıcı Sitesi Kullanıcılarınız hakkında sahip olduğumuz tüm bilgiler için geçerlidir.

İşbu Gizlilik Politikasının içerdiği tüm başlıklar, alt bilgiler ve madde başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve işbu Gizlilik Politikasının herhangi bir maddesini veya hükmünü hiçbir şekilde tanımlamaz ve açıklamaz ve bizi hiçbir şekilde yasal olarak bağlamaz.

Canlı Destek
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Temsilci yazıyor....

{{ offline_message }}

 web tasarım